Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zamówienia publiczne - lista

Nazwa zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
Świadczenie usługi utrzymania czystości węzłów sanitarnych w obiektach zarządzanych przez MZDIM w Jaworznie w roku 2021 2020-11-18 13:53 Po terminie składania ofert
Dostawa paliw płynnych do pojazdów samochodowych oraz sprzętu budowlanego w podziale na dwie części 2020-10-14 11:32 Po terminie składania ofert
Dostawa materiałów do naprawy nawierzchni drogowych w zakresie mieszanki mineralno?asfaltowej do wbudowania ?na gorąco? 2020-09-21 14:26 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie w zakresie posiadanego mienia i wykonywanej działalności od 01.01.2021r. do 31.12.2022 r. w podziale na dwie części: Część nr 1: Ubezpieczenie majątku i Odpowiedzialności Cywilnej, Część nr 2: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych 2020-07-15 13:45 Po terminie składania ofert
ogłoszenie o zamówieniu: Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Jaworzna w roku 2021 2020-07-14 14:08 Po terminie składania ofert
Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z kosiarką bijakową typu ciężkiego 2020-05-20 08:03 Po terminie składania ofert
PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W ZAKRESIE WYKONANIA NAWIERZCHNI CHODNIKÓW W RAMACH PROJEKTU JAWORZNICKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2020 R. PN.: PIĘKNIEJSZE JAWORZNO-LEPSZE CHODNIKI 2020-04-17 12:36 Po terminie składania ofert
Utrzymanie zieleni przydrożnej innej niż urządzonej rosnącej na terenach administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie w szczególności w pasach drogowych w 2020 roku 2020-04-17 12:25 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu: Świadczenie usługi w zakresie utrzymania czystości węzłów sanitarnych zlokalizowanych przy Miejskim Centrum Integracji Transportu w Jaworznie oraz węzła sanitarnego i terenu zlokalizowanego w obrębie Wodnego Placu Zabaw w Jaworznie 2019-11-29 14:08 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa paliw płynnych do pojazdów samochodowych oraz sprzętu budowlanego w podziale na dwie części 2019-10-24 14:51 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu: Świadczenie usługi w zakresie utrzymania czystości węzłów sanitarnych zlokalizowanych przy Miejskim Centrum Integracji Transportu w Jaworznie 2019-10-18 14:36 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa materiałów do naprawy nawierzchni drogowych w zakresie mieszanki mineralno-asfaltowej do wbudowania na gorąco 2019-10-15 14:59 Po terminie składania ofert
Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Jaworzna 2019-08-27 10:05 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu: Remont i modernizacja nawierzchni chodników i schodów terenowych na terenie miasta Jaworzna 2019-06-27 13:28 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu: Utrzymanie zieleni przydrożnej innej niż urządzonej rosnącej na terenach administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie w szczególności w pasach drogowych w 2019 roku 2019-06-24 13:23 Po terminie składania ofert
Bieżące utrzymanie oznakowania poziomego na drogach administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie w 2019r. 2019-04-25 13:48 Po terminie składania ofert
Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Jaworzna. 2019-01-29 13:46 Po terminie składania ofert
Remont ulicy Gwardzistów na odcinku od ulicy Krakowskiej do ulicy Kościelnej w Jaworznie w zakresie nawierzchni chodników i wjazdów do posesji 2018-10-23 15:02 Po terminie składania ofert
Dostawa paliw płynnych do pojazdów samochodowych oraz sprzętu budowlanego w podziale na dwie części: Część nr I: Dostawa benzyny bezołowiowej 95 PB rozliczana w systemie bezgotówkowym Część nr II: Sukcesywne dostawy oleju napędowego do stacji paliw Odbiorcy. 2018-10-19 14:35 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu pn.Modernizacja nawierzchni dróg gruntowych administrowanych przez MZDiM w Jaworznie 2018-05-30 13:44 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu pn.Usługa kompleksowego ubezpieczenia Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie na okres 24 miesięcy, tj. od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. w podziale na dwie części Część nr 1: Ubezpieczenie majątku i Odpowiedzialności Cywilnej" Część nr 2: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych 2018-05-29 09:10 Po terminie składania ofert
Budowa oświetlenia ? wyróżnienia 12 przejść dla pieszych na terenie miasta Jaworzna 2018-05-28 14:25 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu pn.Budowa tężni solankowej na terenie Ośrodka Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera w Jaworznie na terenie części działki nr 94/16 w obr. 100 m. Jaworzna przy ulicy Św. Wojciecha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu" 2018-04-26 14:16 Po terminie składania ofert
Dostawa materiałów do naprawy nawierzchni drogowych w zakresie mieszanki mineralno?asfaltowej do wbudowania na gorąco 2018-04-24 12:02 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu pn.?Modernizacja infrastruktury osiedlowej w zakresie nawierzchni chodników, schodów terenowych w Jaworznie?. 2018-04-20 13:55 Po terminie składania ofert
Budowa tężni solankowej na terenie Ośrodka Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera w Jaworznie na terenie części działki nr 94/16 w obr. 100 m. Jaworzna przy ulicy Św. Wojciecha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu 2018-04-06 12:29 Po terminie składania ofert
Utrzymanie zieleni przydrożnej innej niż urządzonej rosnącej na terenach administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie w szczególności w pasach drogowych w 2018 roku w Rejonie nr 2 2018-03-29 12:22 Po terminie składania ofert
Czyszczenie, udrożnienie, konserwacja urządzeń odwadniających w pasach drogowych i poza pasami drogowymi oraz remonty urządzeń odwadniających na terenie miasta Jaworzna w 2018r. 2018-03-20 13:55 Po terminie składania ofert
Dostawa fabrycznie nowych znaków oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 2018-03-14 14:18 Po terminie składania ofert
Utrzymanie zieleni przydrożnej innej niż urządzonej rosnącej na terenach administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie w szczególności w pasach drogowych w 2018 roku z podziałem na dwa rejony 2018-03-13 14:36 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu pn.Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Jaworzna 2018-02-28 13:29 Po terminie składania ofert
Remont infrastruktury osiedlowej w zakresie nawierzchni chodników, schodów terenowych w Jaworznie 2018-02-21 14:32 Po terminie składania ofert
Dostawa materiałów do naprawy nawierzchni drogowych w zakresie mieszanki mineralno?asfaltowej do wbudowania na gorąco 2018-02-15 14:41 Po terminie składania ofert
Bieżące utrzymanie oznakowania poziomego na drogach administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie w 2018 roku 2018-02-13 13:27 Po terminie składania ofert
Dostawa materiałów do naprawy nawierzchni drogowych w zakresie mieszanki mineralno-asfaltowej do wbudowania na gorąco 2018-02-02 13:30 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu pn.Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Jaworzna 2018-01-25 12:29 Po terminie składania ofert
Dostawa benzyny bezołowiowej 95 Pb rozliczana w systemie bezgotówkowym do pojazdów samochodowych oraz sprzętu budowlanego 2017-11-10 14:36 Po terminie składania ofert
ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Dostawa benzyny bezołowiowej 95 Pb rozliczana w systemie bezgotówkowym 2017-09-13 13:39 Po terminie składania ofert
ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Dostawa materiałów do naprawy nawierzchni drogowych w zakresie mieszanki mineralno-asfaltowej do wbudowania na gorąco 2017-09-12 14:17 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dot. Dostawa paliw płynnych do pojazdów samochodowych oraz sprzętu budowlanego w podziale na dwie części Część nr I: Dostawa benzyny bezołowiowej 95 PB rozliczana w systemie bezgotówkowym Część nr II: Sukcesywne dostawy oleju napędowego do stacji paliw Odbiorcy. 2017-08-16 14:32 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dot. Czyszczenie, udrożnienie, konserwacja urządzeń odwadniających na terenie miasta Jaworzna w 2017 roku 2017-07-14 13:27 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dot. Dostawa fabrycznie nowej zamiatarki chodnikowej ? wielofunkcyjnego nośnika narzędzi? 2017-07-12 14:21 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dot. Utrzymanie zieleni przydrożnej innej niż urządzonej rosnącej na terenach administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie w szczególności w pasach drogowych w 2017roku w obrębie rejonu nr 2 2017-07-03 13:42 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dot. Dostawa fabrycznie nowych znaków oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 2017-05-24 14:59 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dot. Dostawa materiałów do naprawy nawierzchni drogowych w zakresie mieszanki mineralno?asfaltowej do wbudowania na gorąco 2017-05-19 13:29 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dot. Budowa sieci oświetleniowej ul. Drozdowej w Jaworznie 2017-05-10 14:13 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu dot.: Dostawa materiałów do naprawy nawierzchni drogowych w zakresie mieszanki mineralno?asfaltowej do wbudowania na gorąco. 2017-05-04 14:20 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu dot.: Utrzymanie zieleni przydrożnej innej niż urządzonej rosnącej na terenach administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie w szczególności w pasach drogowych w 2017roku w obrębie rejonu nr 2 2017-04-28 14:44 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu na zadanie pn.: ?Utrzymanie zieleni przydrożnej innej niż urządzonej rosnącej w pasach drogowych administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie w 2017r z podziałem na dwa rejony?. Rejon nr 1 2017-04-28 12:27 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zamówienie pn.: Rekultywacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej akwenu Sosina ? zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej wokół akwenu Sosina w zakresie dróg i parkingów ? etap I od wjazdu na teren Ośrodka z ulicy Bukowskiej do wyjazdu z obszaru parkingów na łącznej powierzchni ~ 5000 m2 2017-04-11 14:24 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zamówienie pn.: Bieżące utrzymanie oznakowania poziomego na drogach administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie w 2017 roku 2017-04-11 14:22 Po terminie składania ofert
Utrzymanie zieleni przydrożnej innej niż urządzonej rosnącej na terenach administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie w szczególności w pasach drogowych w 2017 roku z podziałem na dwa rejony 2017-03-30 14:34 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Przebudowa drogi gminnej ulicy 700-lecia w Jaworznie, w zakresie budowy nawierzchni jezdni, chodnika i wjazdów do posesji wraz z odwodnieniem i oświetleniem ? etap 1 [km 0+0,00 ÷ km 0+581,30] 2017-03-15 13:25 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu na zadania pn.:Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Jaworzna 2017-03-01 12:52 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu dot.: Rewitalizacja Osiedla Stałego etap I ? budowa parkingów przy ul. Radosnej i ul. Łukasiewicza wraz z remontem ul. Radosnej i odcinków ulic: Wyczółkowskiego, Partyzantów,Sawickiej, Curie-Skłodowskiej (od strony parku). 2017-02-09 14:19 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zamówienie pn.: Przebudowa drogi gminnej ulicy 700-lecia w Jaworznie, w zakresie budowy nawierzchni jezdni, chodnika i wjazdów o posesji wraz z odwodnieniem i oświetleniem ? etap 1 [km 0+0,00 ÷ km 0+581,30] - odcinek od skrzyżowania z ulicą Drabowe Bagno do skrzyżowania z ulicą Ludwiki Wawrzyńskiej o długości 581,30 m z odwodnieniem ulicy wpustami ulicznymi do budowanego kanału deszczowego, włączonego do istniejącego kolektora deszczowego ? 1200 mm, o łącznej długości: 779,96 m, tym kanały: ? 500mm ? 372,04 m, ? 400mm ? 197,70 m i ? 315mm ? 210,22 m 2017-02-06 15:00 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dot. Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Jaworzna 2017-02-02 10:00 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dot. Dostawa paliw płynnych do pojazdów samochodowych oraz sprzętu budowlanego w podziale na dwie części Część nr I: Dostawa benzyny bezołowiowej 95 PB rozliczana w systemie bezgotówkowym Część nr II: Sukcesywne dostawy oleju napędowego do stacji paliw Odbiorcy. 2016-11-28 14:37 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dot. Dostawa materiałów do naprawy nawierzchni drogowych w zakresie mieszanki mineralno?asfaltowej do wbudowania na gorąco 2016-11-07 14:04 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dot. Dostawa materiałów do naprawy nawierzchni drogowych w zakresie mieszanki mineralno?asfaltowej do wbudowania na gorąco 2016-10-17 13:47 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu na zadanie pn.: Dostawa fabrycznie nowych znaków oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 2016-08-16 12:27 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu dot.: Dostawa fabrycznie nowych znaków oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 2016-07-25 14:06 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia prowadzonego a trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:Remont nawierzchni parkingów i dróg dojazdowych w Jaworznie 2016-07-20 12:37 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia prowadzonego a trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Utwardzenie nawierzchni dróg gruntowych administrowanych przez MZDiM w Jaworznie ? zadanie nr 2 2016-07-08 12:29 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu na zadanie pn.: Remont nawierzchni parkingów i dróg dojazdowych w Jaworznie 2016-07-04 14:13 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu na zadania pn.: Utwardzenie nawierzchni dróg gruntowych administrowanych przez MZDiM w Jaworznie ? zadanie nr 2 2016-06-29 14:22 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu dot.:Usługa kompleksowego ubezpieczenia Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie na okres 24 miesięcy, tj. od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r. w podziale na trzy części Część nr 1: Ubezpieczenie w zakresie ryzyk majątkowych oraz Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia. Część nr 2: Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów Część nr 3: Ubezpieczenie maszyn budowlanych od szkód i ryzyk 2016-06-29 14:19 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu dot.: Remont nawierzchni parkingów i dróg dojazdowych w Jaworznie 2016-06-06 14:07 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu dot.: Utwardzenie nawierzchni dróg gruntowych administrowanych przez MZDiM w Jaworznie - zadanie nr 2 2016-05-31 14:31 Po terminie składania ofert
Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Czyszczenie, udrożnienie, konserwacja urządzeń odwadniających i kanalizacji deszczowej wraz z remontem elementów infrastruktury technicznej odwadniającej pasy drogowe na terenie miasta Jaworzna w 2016 roku 2016-04-29 09:53 Po terminie składania ofert
Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:Utwardzenie nawierzchni dróg gruntowych administrowanych przez MZDiM w Jaworznie 2016-04-27 14:27 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu dot.Dostawa fabrycznie nowego walca drogowego tandemowego oscylacyjnego w klasie wagowej 8 ton 2016-04-15 14:28 Po terminie składania ofert
Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:Utrzymanie zieleni wysokiej rosnącej w pasach drogowych administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie w 2016 roku 2016-04-12 14:37 Po terminie składania ofert
Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Remont nawierzchni parkingów i dróg dojazdowych w Jaworznie 2016-04-12 14:36 Po terminie składania ofert
Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Bieżące utrzymanie oznakowania poziomego na drogach administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie 2016-04-12 14:34 Po terminie składania ofert
Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:Remont infrastruktury osiedlowej w zakresie nawierzchni chodników, schodów terenowych na terenach gminnych w Jaworznie 2016-04-12 14:32 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Utwardzenie nawierzchni dróg gruntowych administrowanych przez MZDiM w Jaworznie 2016-04-05 15:01 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu na zadania pn.: Utrzymanie zieleni wysokiej rosnącej w pasach drogowych administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie w 2016 roku 2016-04-04 14:23 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu na zadania pn.: Remont infrastruktury osiedlowej w zakresie nawierzchni chodników, schodów terenowych na terenach gminnych w Jaworznie 2016-04-04 07:16 Po terminie składania ofert
Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:Przebudowa drogi gminnej ulicy 700 -lecia w Jaworznie, w zakresie budowy nawierzchni jezdni, chodnika i wjazdów do posesji wraz z odwodnieniem ? etap 2 [km 0+581,30 ÷ km 0+874,30] 2016-03-23 14:39 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu na zadania pn.: ?Przebudowa drogi gminnej ulicy 700 -lecia w Jaworznie, w zakresie budowy nawierzchni jezdni, chodnika i wjazdów do posesji wraz z odwodnieniem ? etap 2 [km 0+581,30 ÷ km 0+874,30]? 2016-03-07 15:00 Po terminie składania ofert
Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Przebudowa ulicy Obrońców Poczty Gdańskiej w Jaworznie na długości 1600,00 m od skrzyżowania z ulicą Św. Wojciecha do ronda przy ulicy H. Kołłątaja w zakresie realizacji etapu 1, 2 i 3 2016-03-03 09:24 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu dot.: Utrzymanie zieleni przydrożnej innej niż urządzonej rosnącej w pasach drogowych na drogach administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie w 2016 r. z podziałem na dwa rejony 2016-02-29 13:51 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu dot.: Utrzymanie zieleni wysokiej rosnącej w pasach drogowych administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie w 2016 roku 2016-02-29 10:40 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu dot. Dostawa materiałów do naprawy nawierzchni drogowych w zakresie mieszanki mineralno-asfaltowej do wbudowania na gorąco 2016-02-29 10:06 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu dot.: Przebudowa nawierzchni ul. Północnej w Jaworznie z odwodnieniem, oświetleniem i elementami uspokojenia ruchu - etap I 2016-02-25 10:53 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu dot. Remont nawierzchni parkingów i dróg dojazdowych w Jaworznie 2016-02-23 13:27 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu dot. Czyszczenie, udrożnienie, konserwacja urządzeń odwadniających i kanalizacji deszczowej wraz z remontem elementów infrastruktury technicznej odwadniającej pasy drogowe na terenie miasta Jaworzna w 2016 roku 2016-02-17 14:19 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu dot.: Utwardzenie nawierzchni dróg gruntowych administrowanych przez MZDiM w Jaworznie 2016-02-17 10:55 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu dot. Bieżące utrzymanie oznakowania poziomego na drogach administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie 2016-02-15 13:59 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu dot.: Remont infrastruktury osiedlowej w zakresie nawierzchni chodników, schodów terenowych na terenach gminnych w Jaworznie 2016-02-11 13:45 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu dot.: Przebudowa drogi gminnej ulicy 700 -lecia w Jaworznie, w zakresie budowy nawierzchni jezdni, chodnika i wjazdów do posesji wraz z odwodnieniem - etap 2 [km 0+581,30 ÷ km 0+874,30] 2016-02-08 13:34 Po terminie składania ofert
Przebudowa ulicy Obrońców Poczty Gdańskiej w Jaworznie na długości 1600,00 m od skrzyżowania z ulicą Św. Wojciecha do ronda przy ulicy H. Kołłątaja w zakresie realizacji etapu 1, 2 i 3 2016-01-07 12:17 Po terminie składania ofert
Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Dostawa fabrycznie nowych znaków oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 2015-12-22 14:40 Po terminie składania ofert
Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:Bieżące utrzymanie oraz konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasta Jaworzno, będącego własnością Gminy Miasta Jaworzno w roku 2016 2015-12-18 08:13 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o wyborze najkorzytsniejszej oferty: Dostawa fabrycznie nowych znaków oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 2015-12-11 13:53 Po terminie składania ofert
Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Dostawa fabrycznie nowych znaków oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 2015-12-10 14:09 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o wyborze najkorzytsniejszej oferty: dot Bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń sygnalizacji świetlnych na drogach i ulicach administrowanych przez MZDiM w Jaworznie w roku 2016?. 2015-12-09 13:07 Po terminie składania ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:Bieżące utrzymanie oraz konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasta Jaworzno, będącego własnością Gminy Miasta Jaworzno w roku 2016 2015-12-07 14:44 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot: Dostawa fabrycznie nowych znaków oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 2015-11-27 13:57 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu dot.: Dostawa fabrycznie nowych znaków oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 2015-11-27 13:52 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu dot:Bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń sygnalizacji świetlnych na drogach i ulicach administrowanych przez MZDiM w Jaworznie w roku 2016 2015-11-17 13:54 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu dot: Bieżące utrzymanie oraz konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasta Jaworzno będącego własnością Gminy Miasta Jaworzno - 2016 2015-11-13 14:39 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu dot: Dostawa fabrycznie nowych znaków oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 2015-11-10 13:23 Po terminie składania ofert
Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Czyszczenie, udrożnienie, konserwacja urządzeń odwadniających i kanalizacji deszczowej w pasach drogowych miasta Jaworzna w 2015 roku 2015-11-03 13:22 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot: Dostawa paliw płynnych do pojazdów samochodowych oraz sprzętu budowlanego w podziale na dwie części Część nr I: Dostawa benzyny bezołowiowej 95 PB rozliczana w systemie bezgotówkowym Część nr II: Sukcesywne dostawy oleju napędowego do stacji paliw Odbiorcy 2015-10-30 10:59 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu na zadanie pn.: Czyszczenie, udrożnienie, konserwacja urządzeń odwadniających i kanalizacji deszczowej w pasach drogowych miasta Jaworzna w 2015 roku 2015-10-23 14:38 Po terminie składania ofert
Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Zadanie nr 4? modernizacja nawierzchni gruntowych na drogach administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie 2015-10-21 14:13 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu dot: Dostawa paliw płynnych do pojazdów samochodowych oraz sprzętu budowlanego w podziale na dwie części Część nr I: Dostawa benzyny bezołowiowej 95 PB rozliczana w systemie bezgotówkowym Część nr II:Sukcesywne dostawy oleju napędowego do stacji paliw Odbiorcy 2015-10-16 13:30 Po terminie składania ofert
Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Budowa oświetlenia dla 7 przejść dla pieszych (wyróżnienia) ? Aleja Piłsudskiego w Jaworznie 2015-10-06 14:17 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Zadanie nr 4 ? modernizacja nawierzchni gruntowych na drogach administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie 2015-10-06 14:15 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu dot.: Czyszczenie, udrożnienie, konserwacja urządzeń odwadniających i kanalizacji deszczowej w pasach drogowych miasta Jaworzna w 2015 roku 2015-10-01 13:57 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot: Budowa oświetlenia dla 7 przejść dla pieszych (wyróżnienia) Aleja Piłsudskiego w Jaworznie 2015-10-01 13:47 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu dot.: Zadanie nr 4 ? modernizacja nawierzchni gruntowych na drogach administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie 2015-09-14 14:39 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu dot: Budowa oświetlenia dla 7 przejść dla pieszych (wyróżnienia) - Aleja Piłsudskiego w Jaworznie 2015-09-10 14:11 Po terminie składania ofert
Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Budowa sieci kablowej oświetleniowej w podziale na 3 części 2015-08-21 14:03 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot: Budowa sieci kablowej oświetleniowej w podziale na 3 części 2015-08-12 11:32 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot:Przebudowa ulicy Św. Wojciecha w Jaworznie w zakresie nawierzchni jezdni i chodników na długości 853,00 m, od ulicy Pawiej do obwodnicy północnej? 2015-08-03 14:33 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:Remont mostu nad potokiem Kozi Bród w ciągu drogi powiatowej nr S6815 km 0+370 ulicy Jagiellońskiej w branży mostowej oraz elektrycznej ? przebudowa sieci elektroenergetycznych SN i nN 2015-07-20 14:44 Po terminie składania ofert
Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:Remont nawierzchni parkingów i dróg dojazdowych w Jaworznie 2015-07-17 14:25 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu dot.:Budowa sieci kablowej oświetleniowej w podziale na 3 części 2015-07-09 10:37 Po terminie składania ofert
Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:Zadanie nr 3? modernizacja nawierzchni gruntowych na drogach administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie 2015-07-08 13:53 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:Remont nawierzchni parkingów i dróg dojazdowych w Jaworznie 2015-07-08 13:41 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu dot.: Przebudowa ulicy Św. Wojciecha w Jaworznie, w zakresie nawierzchni jezdni i chodników, na długości 853,00 m od ulicy Pawiej do obwodnicy północnej 2015-07-07 14:46 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pn::Zadanie nr 3? modernizacja nawierzchni gruntowych na drogach administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie 2015-06-30 13:21 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu dot.: Remont mostu nad potokiem Kozi Bród w ciągu drogi powiatowej nr S6815 km 0+370 ulicy Jagiellońskiej w branży mostowej oraz elektrycznej ? przebudowa sieci elektroenergetycznych SN i nN 2015-06-26 14:09 Po terminie składania ofert
Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komunalnego przygotowanego do pracy z ciągnikiem rolniczym w zakresie: Część I: Zamiatarka ciągniona do nawierzchni drogowych, pług odśnieżny,posypywarka ciągniona Część II: Ścinarka do poboczy 2015-06-23 12:25 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu dot.: Remont nawierzchni parkingów i dróg dojazdowych w Jaworznie 2015-06-12 14:17 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pn: ?Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komunalnego przygotowanego do pracy z ciągnikiem rolniczym w zakresie: Część I: Zamiatarka ciągniona do nawierzchni drogowych, pług odśnieżny,posypywarka ciągniona, Część II: Ścinarka do poboczy 2015-06-10 14:19 Po terminie składania ofert
Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:Czyszczenie, udrożnienie, konserwacja urządzeń odwadniających i kanalizacji deszczowej w pasach drogowych miasta Jaworzna w 2015 roku 2015-06-09 14:39 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu dot.: Zadanie nr 3 - modernizacja nawierzchni gruntowych na drogach administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie 2015-06-03 13:38 Po terminie składania ofert
Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Przebudowa ulicy Nowej w Jaworznie w zakresie nawierzchni jezdni, parkingów i chodników na odcinku od ul. Tuwima do ul. Dwornickiego 2015-06-01 13:51 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Czyszczenie, udrożnienie, konserwacja urządzeń odwadniających i kanalizacji deszczowej w pasach drogowych miasta Jaworzna w 2015 roku 2015-05-28 14:37 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot:"Przebudowa ulicy Nowej w Jaworznie w zakresie nawierzchni jezdni, parkingów i chodników na odcinku od ul. Tuwima do ul. Dwornickiego?. 2015-05-21 13:58 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu dot: Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komunalnego przygotowanego do pracy z ciągnikiem rolniczym w zakresie: Część I: Zamiatarka ciągniona do nawierzchni drogowych, pług odśnieżny,posypywarka ciągniona Część II: Ścinarka do poboczy 2015-05-19 14:06 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot:Remont infrastruktury osiedlowej w zakresie nawierzchni chodników, schodów terenowych na terenach gminnych w Jaworznie 2015-05-15 13:37 Po terminie składania ofert
Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:Przebudowa nawierzchni ulicy Wandy w Jaworznie na odcinku od ulicy Stojałowskiego do bloku nr 56 wraz z dojazdem do szkoły Gimnazjum nr 1 2015-04-30 14:27 Po terminie składania ofert
Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Bieżące utrzymanie oznakowania poziomego na drogach administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie 2015-04-30 14:25 Po terminie składania ofert
Ogłaszenie o zamówieniu dot.: Czyszczenie, udrożnienie, konserwacja urządzeń odwadniających i kanalizacji deszczowej w pasach drogowych miasta Jaworzna w 2015 roku 2015-04-29 13:13 Po terminie składania ofert
Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:Budowa miejsc parkingowych wraz z odwodnieniem przy cmentarzu w Jaworznie ? Byczynie 2015-04-24 14:20 Po terminie składania ofert
Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:Utrzymanie zieleni przydrożnej innej niż urządzonej rosnącej w pasach drogowych administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie w 2015 r. z podziałem na dwa rejony 2015-04-24 14:19 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot: Przebudowa nawierzchni ulicy Wandy w Jaworznie na odcinku od ulicy Stojałowskiego do bloku nr 56 wraz z dojazdem do szkoły Gimnazjum nr 1 2015-04-20 14:27 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu dot: Przebudowa ulicy Nowej w Jaworznie w zakresie nawierzchni jezdni, parkingów i chodników na odcinku od ul. Tuwima do ul. Dwornickiego 2015-04-17 14:31 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot: Utrzymanie zieleni przydrożnej innej niż urządzonej rosnącej w pasach drogowych administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie w 2015 r. z podziałem na dwa rejony 2015-04-17 13:57 Po terminie składania ofert
Ogłaszenie o zamówieniu dot.: Remont infrastruktury osiedlowej w zakresie nawierzchni chodników, schodów terenowych na terenach gminnych w Jaworznie 2015-04-17 10:01 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot: Bieżące utrzymanie oznakowania poziomego na drogach administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie 2015-04-15 13:48 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot: Budowa miejsc parkingowych wraz z odwodnieniem przy cmentarzu w Jaworznie ? Byczynie 2015-04-15 13:46 Po terminie składania ofert
Informacja o udzieleniu zamówienia dot. postepowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o temacie pn.:Wykonanie przeglądów okresowych- pięcioletnich drogi krajowej, dróg powiatowych oraz wybranych dróg gminnych administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie 2015-04-10 13:33 Po terminie składania ofert
Informacja o udzieleniu zamówienia dot. postepowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o temacie pn.:Zadanie nr2 ? modernizacja nawierzchni gruntowych na drogach administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie 2015-04-10 13:31 Po terminie składania ofert
Informacja o udzieleniu zamówienia dot. postepowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o temacie pn.: Przebudowa istniejącej nawierzchni gruntowej w ulicy Astrów w Jaworznie wraz z odwodnieniem, długości 448,25 m 2015-04-07 13:14 Po terminie składania ofert
Informacja o udzieleniu zamówienia dot. postepowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o temacie pn.Zadanie nr1 ? modernizacja nawierzchni gruntowych na drogach administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie 2015-04-07 13:11 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot: Zadanie nr 2 modernizacja nawierzchni gruntowych na drogach administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie. 2015-03-31 12:33 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu dot:Utrzymanie zieleni przydrożnej innej niż urządzonej rosnącej w pasach drogowych na drogach administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie w 2015 r. z podziałem na dwa rejony 2015-03-27 11:57 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: Zadanie nr1 ? modernizacja nawierzchni gruntowych na drogach administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie 2015-03-25 11:31 Po terminie składania ofert
Informacja o udzieleniu zamówienia dot. postepowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o temacie pn.:Remont nawierzchni z budową odwodnienia ul. 29 Listopada w Jaworznie 2015-03-24 11:04 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: Przebudowa istniejącej nawierzchni gruntowej w ulicy Astrów w Jaworznie wraz z odwodnieniem, długości 448,25 m 2015-03-24 11:02 Po terminie składania ofert
Informacja o udzieleniu zamówienia dot. postepowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o temacie pn. Przebudowa istniejącej nawierzchni gruntowej w ulicy Astrów w Jaworznie wraz z odwodnieniem, długości 448,25 m 2015-03-24 11:00 Po terminie składania ofert
Ogłaszenie o zamówieniu dot.: Przebudowa nawierzchni ulicy Wandy w Jaworznie na odcinku od ulicy Stojałowskiego do bloku nr 56 wraz z dojazdem do szkoły Gimnazjum nr 1 2015-03-24 08:47 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot: Dostawa fabrycznie nowej naczepy niskopodwoziowej do przewozu maszyn drogowych 2015-03-23 14:34 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: Wykonanie przeglądów okresowych- pięcioletnich drogi krajowej, dróg powiatowych oraz wybranych dróg gminnych administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie 2015-03-23 13:45 Po terminie składania ofert
Ogłaszenie o zamówieniu dot.: Bieżące utrzymanie oznakowania poziomego na drogach administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie 2015-03-18 13:52 Po terminie składania ofert
Informacja o udzieleniu zamówienia dot. postepowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o temacie pn.:Wykonanie odwodnienia ul. Prostej, Pięknej, Kolorowej i Pogodnej w Jaworznie ? Etap I: odwodnienie rowami od potoku Kozi Bród do ul. Kolorowej 2015-03-17 11:08 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot: Remont nawierzchni z budową odwodnienia ul. 29 Listopada w Jaworznie 2015-03-12 14:02 Po terminie składania ofert
Informacja o udzieleniu zamówienia dot. postepowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o temacie pn.: Ulica Luszowicka w Jaworznie ? modernizacja gruntowego odcinka drogi powiatowej 2015-03-12 11:24 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: Remont infrastruktury osiedlowej w zakresie nawierzchni chodników, schodów terenowych na terenach gminnych w Jaworznie 2015-03-11 14:19 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu dot: Dostawa fabrycznie nowej naczepy niskopodwoziowej do przewozu maszyn drogowych 2015-03-11 08:37 Po terminie składania ofert
Ogłaszenie o zamówieniu dot.: Zadanie nr 2- modernizacja nawierzchni gruntowych na drogach administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie 2015-03-10 13:16 Po terminie składania ofert
Informacja o udzieleniu zamówienia dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o temacie:Przebudowa ulicy Dąb w Jaworznie od km 0+862,66 (przekrój nr 6) do km 1+893,84 (przekrój nr 65), długości 1 031,18 m 2015-03-09 13:49 Po terminie składania ofert
Ogłaszenie o zamówieniu: Budowa miejsc parkingowych wraz z odwodnieniem przy cmentarzu w Jaworznie - Byczynie 2015-03-06 15:01 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot: Wykonanie odwodnienia ul. Prostej, Pięknej, Kolorowej i Pogodnej w Jaworznie ? Etap I: odwodnienie rowami od potoku Kozi Bród do ul. Kolorowej 2015-03-06 13:07 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot: Ulica Luszowicka w Jaworznie ? modernizacja gruntowego odcinka drogi powiatowej 2015-03-03 13:57 Po terminie składania ofert
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z wysięgnikiem wielofunkcyjnym, piłą do cięcia gałęzi i głowicą koszącą 2015-03-02 14:14 Po terminie składania ofert
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Utrzymanie zieleni wysokiej rosnącej w pasach drogowych administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie w 2015 roku 2015-03-02 14:12 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: Przebudowa ulicy Dąb w Jaworznie od km 0+862,66 (przekrój nr 6) do km 1+893,84 (przekrój nr 65), długości 1 031,18 m 2015-03-02 14:09 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot: Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z wysięgnikiem wielofunkcyjnym, piłą do cięcia gałęzi i głowicą koszącą. 2015-02-20 12:20 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu: Wykonanie przeglądów okresowych- pięcioletnich drogi krajowej, dróg powiatowych oraz wybranych dróg gminnych administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie 2015-02-20 09:27 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu: Zadanie nr 1 ? modernizacja nawierzchni gruntowych na drogach administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie 2015-02-19 13:45 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: Utrzymanie zieleni przydrożnej innej niż urządzonej rosnacej w pasach drogowych na drogach administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie w 2015r. 2015-02-17 14:36 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa istniejącej nawierzchni gruntowej w ulicy Astrów w Jaworznie wraz z odwodnieniem, długości 448,25 m 2015-02-13 13:17 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu:Remont nawierzchni z budową odwodnienia ul. 29 Listopada w Jaworznie 2015-02-09 13:48 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu: Wykonanie odwodnienia ul. Prostej, Pięknej, Kolorowej i Pogodnej w Jaworznie - Etap I: odwodnienie rowami od potoku Kozi Bród do ul. Kolorowej 2015-02-05 12:15 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z wysięgnikiem wielofunkcyjnym, piłą do cięcia gałęzi i głowicą koszącą. 2015-02-05 10:53 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu: Remont infrastruktury osiedlowej w zakresie nawierzchni chodników, schodów terenowych na terenach gminnych w Jaworznie 2015-01-29 13:22 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu: Ul. Luszowicka w Jaworznie - modernizacja gruntowego odcinka drogi powiatowej 2015-01-29 13:17 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu: Utrzymanie zieleni wysokiej rosnącej w pasach drogowych administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie w 2015 roku 2015-01-27 14:41 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa ulicy Dąb w Jaworznie od km 0+862,66 (przekrój nr 6) do km 1+893,84 (przekrój nr 65), długości 1 031,18 m 2015-01-20 13:57 Po terminie składania ofert
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na zadanie pn.:Usługa kompleksowego ubezpieczenia Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie w roku 2014 w podziale na trzy części ? zamówienie uzupełniające Część nr 2: Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów 2015-01-09 12:52 Po terminie składania ofert
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na zadanie pn.: Świadczenie usług na sieciach i urządzeniach oświetlenia drogowego w zakresie podstawowym 2015-01-08 14:16 Po terminie składania ofert
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:Bieżące utrzymanie oraz konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasta Jaworzno będącego własnością Gminy Miasta Jaworzno ? 2015 2014-12-18 13:07 Po terminie składania ofert
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:Dostawa fabrycznie nowych znaków oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 2014-12-18 13:04 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.:Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej 18 t wyposażonego w zabudowę hakową, skrzynię wciąganą urządzeniem hakowym i światła ostrzegawcze do pracy na drodze 2014-12-12 08:42 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: Dostawa fabrycznie nowych znaków oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 2014-12-11 14:14 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.Bieżące utrzymanie oraz konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasta Jaworzno będącego własnością Gminy Miasta Jaworzno ? 2015 2014-12-10 13:35 Po terminie składania ofert
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na zadanie pod nazwą:Czyszczenie, udrożnienie konserwacja urządzeń odwadniających i kanalizacji deszczowej w pasach drogowych na terenie miasta Jaworzna w 2014roku. - zamówienie uzupełniające 1. 2014-12-05 10:43 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa fabrycznie nowych znaków oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. 2014-12-04 13:58 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej 18 t wyposażonego w zabudowę hakową, skrzynię wciąganą urządzeniem hakowym i światła ostrzegawcze do pracy na drodze 2014-12-03 13:58 Po terminie składania ofert
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:Bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń sygnalizacji świetlnych na drogach i ulicach administrowanych przez MZDiM w Jaworznie w roku 2015 2014-12-01 14:30 Po terminie składania ofert
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na zadanie pod nazwą: Modernizacja drogi gruntowej w Jaworznie w obrębie ulicy Bartniczej - zamówienie uzupełniające 2. 2014-11-27 14:13 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: Bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń sygnalizacji świetlnych na drogach i ulicach administrowanych przez MZDiM w Jaworznie w roku 2015 2014-11-20 13:54 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu: Bieżące utrzymanie oraz konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasta Jaworzno będącego własnością Gminy Miasta Jaworzno - 2015 2014-11-20 13:21 Po terminie składania ofert
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Utrzymanie zieleni wysokiej rosnącej w pasach drogowych administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie w 2014 roku cz.II 2014-11-20 08:01 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: przetargu nieograniczonego o temacie: Utrzymanie zieleni wysokiej rosnącej w pasach drogowych administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie w 2014 roku cz.II 2014-11-13 14:03 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu: Utrzymanie zieleni wysokiej rosnącej w pasach drogowych administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie w 2014 roku cz. II. 2014-11-03 15:10 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu: Bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń sygnalizacji świetlnych na drogach i ulicach administrowanych przez MZDiM w Jaworznie w roku 2015 2014-11-03 15:00 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania dot. Utrzymanie zieleni wysokiej rosnącej w pasach drogowych administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie w 2014 roku cz.II 2014-10-30 12:20 Po terminie składania ofert
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Dostawa paliw płynnych do pojazdów samochodowych oraz sprzętu budowlanego w podziale na dwie części Część nr I: Dostawa benzyny bezołowiowej 95 PB rozliczana w systemie bezgotówkowym Część nr II: Sukcesywne dostawy oleju napędowego do stacji paliw Odbiorcy. 2014-10-29 11:52 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. ?Dostawa fabrycznie nowych znaków oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego?.t 2014-10-27 12:55 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: Dostawa paliw płynnych do pojazdów samochodowych oraz sprzętu budowlanego w podziale na dwie części Część nr I: Dostawa benzyny bezołowiowej 95 PB rozliczana w systemie bezgotówkowym Część nr II: Sukcesywne dostawy oleju napędowego do stacji paliw Odbiorcy. 2014-10-23 14:07 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie na okres 24 miesięcy, tj. od 01.01.2015r do 31.12.2016r. w podziale na trzy części Część nr 1: Ubezpieczenie w zakresie ryzyk majątkowych oraz Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia. Część nr 2: Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów Część nr 3: ?Ubezpieczenie maszyn budowlanych od szkód i ryzyk 2014-10-23 11:45 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu: Utrzymanie zieleni wysokiej rosnącej w pasach drogowych administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie w 2014 roku cz. II 2014-10-22 13:19 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa fabrycznie nowych znaków oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 2014-10-15 14:38 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu dot.: Dostawa paliw płynnych do pojazdów samochodowych oraz sprzętu budowlanego w podziale na dwie części Część nr I: Dostawa benzyny bezołowiowej 95 PB rozliczana w systemie bezgotówkowym Część nr II: Sukcesywne dostawy oleju napędowego do stacji paliw Odbiorcy 2014-10-10 14:00 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu dot.: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie na okres 24 miesięcy, tj. od 01.01.2015r do 31.12.2016r. w podziale na trzy części Część nr 1: Ubezpieczenie w zakresie ryzyk majątkowych oraz Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia. Część nr 2: Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów Część nr 3: Ubezpieczenie maszyn budowlanych od szkód i ryzyk 2014-10-10 12:19 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: Modernizacja dróg gruntowych w Jaworznie w obrębie ulic: Część 1: ul.Bartnicza, Część 2: ul.Sielec 2014-10-07 13:48 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu dot: Przebudowa drogi gminnej ulicy Jeleń Rynek w Jaworznie wraz z przyległymi chodnikami i odwodnieniem oraz przebudową gazociągu 2014-10-02 13:45 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot: Zadanie nr 3 - Modernizacja nawierzchni gruntowych, przez wzmocnienie podłoża kruszywem kamiennym wraz z ułożeniem nawierzchni z betonu asfaltowego, w drogach administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów na teranie miasta Jaworzna 2014-09-23 12:49 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu dot.:  Przebudowa drogi gminnej ulicy Jeleń Rynek w Jaworznie wraz z przyległymi chodnikami i odwodnieniem oraz przebudową gazociągu 2014-09-16 13:40 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: Czyszczenie, udrożnienie, konserwacja urządzeń odwadniających i kanalizacji deszczowej w pasach drogowych miasta Jaworzna w 2014 roku 2014-09-15 14:05 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu dot.:  Modernizacja dróg gruntowych w Jaworznie w obrębie ulic: Część 1: ul Bartnicza Część 2: ul: Sielec. 2014-09-12 14:43 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu dot.: Zadanie nr 3 - Modernizacja nawierzchni gruntowych, przez wzmocnienie podłoża kruszywem kamiennym wraz z ułożeniem nawierzchni z betonu asfaltowego, w drogach administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów na terenie miasta Jaworzna 2014-08-29 11:42 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu dot.: Czyszczenie, udrożnienie, konserwacja urządzeń odwadniających i kanalizacji deszczowej w pasach drogowych miasta Jaworzna w 2014 roku. 2014-08-20 15:01 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: Przebudowa ulicy Dąb w Jaworznie ? odcinek III-1, km 1+893,84 do 2+326,80 2014-07-23 09:42 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu dot.: Utrzymanie zieleni przydrożnej innej niż urządzonej rosnącej w pasach drogowych na drogach administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie w 2014roku cz.II 2014-07-18 13:24 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu dot.: Modernizacja dróg gruntowych w obrębie ulic Korczaka i Dożynkowej w Jaworznie 2014-07-09 14:17 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu dot.: Przebudowa przepustu na cieku Byczynka w Jaworznie. 2014-07-04 12:43 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: Modernizacja ul.Bartniczej w Jaworznie 2014-06-27 13:55 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu dot.: Przebudowa ulicy Dąb w Jaworznie - odcinek III-1, km 1+893,84 do 2+326,80 2014-06-24 13:36 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: Modernizacja ul.Sielec w Jaworznie 2014-06-13 14:02 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: Przebudowa istniejących nawierzchni gruntowych wraz z odwodnieniem w ulicach: Chryzantemowej, Bruna, Potokowej, Astrów 2014-06-11 12:58 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: Remont infrastruktury osiedlowej w zakresie nawierzchni chodników, schodów terenowych na terenach gminnych w Jaworznie 2014-05-30 13:31 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu dot.: Modernizacja ul. Bartniczej w Jaworznie 2014-05-30 13:24 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: Przebudowa ulicy Poniatowskiego w Jaworznie na odcinku długości ~ 400,0 m od ulicy Chocimskiej do końca zabudowań wraz z bocznym odgałęzieniem przed posesją nr 34 do ulicy Sobieskiego i odwodnieniem 2014-05-29 13:01 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu dot.: Modernizacja ul. Sielec w Jaworznie. 2014-05-26 15:28 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu dot.: Przebudowa istniejących nawierzchni gruntowych wraz z odwodnieniem w ulicach: Chryzantemowej, Bruna, Potokowej, Astrów 2014-05-15 10:56 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu dot.:Remont infrastruktury osiedlowej w zakresie nawierzchni chodników, schodów terenowych na terenach gminnych w Jaworznie 2014-04-30 13:38 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: Budowa sieci kablowej oświetleniowej ul.Jabłoniowa w Jaworznie 2014-04-29 13:51 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu dot.: Przebudowa istniejących nawierzchni gruntowych wraz z odwodnieniem w ulicach: Chryzantemowej, Bruna, Potokowej, Astrów 2014-04-28 09:24 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu dot.: Przebudowa ulicy Poniatowskiego w Jaworznie na odcinku długości ~ 400,0 m od ulicy Chocimskiej do końca zabudowań wraz z bocznym odgałęzieniem przed posesją nr 34 do ulicy Sobieskiego i odwodnieniem. 2014-04-23 09:05 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: Zadanie nr 2 - Modernizacja nawierzchni gruntowych, przez wzmocnienie podłoża kruszywem kamiennym wraz z ułożeniem nawierzchni z betonu asfaltowego, w drogach administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów na terenie miasta Jaworzna 2014-04-11 12:52 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: Modernizacja nawierzchni gruntowej drogi lokalnej, od ulicy Chełmońskiego[km 2+640,00] do ul.Św.Wojciecha [km 3+362,40] długości 722,40 m, przez wzmocnienie podłoża kruszywem kamiennym wraz z ułożeniem nawierzchni z betonu asfaltowego 2014-04-08 14:22 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu dot.: Budowa sieci kablowej oświetleniowej - ulica Jabłoniowa w Jaworznie 2014-04-08 08:06 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: Czyszczenie, udrożnienie, konserwacja urządzeń odwadniających i kanalizacji deszczowej w pasach drogowych miasta Jaworzna w 2014 roku 2014-03-18 11:52 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu dot.: Zadanie nr 2 - Modernizacja nawierzchni gruntowych, przez wzmocnienie podłoża kruszywem kamiennym wraz z ułożeniem nawierzchni z betonu asfaltowego, w drogach administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów na terenie miasta Jaworzna. 2014-03-18 09:32 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu dot.: Modernizacja nawierzchni gruntowej drogi lokalnej, od ulicy Chełmońskiego [km 2+640,00] do ulicy Św. Wojciecha [km 3+362,40] długości 722,40 m, przez wzmocnienie podłoża kruszywem kamiennym wraz z ułożeniem nawierzchni z betonu asfaltowego 2014-03-14 13:23 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: Utrzymanie zieleni przydrożnej innej niż urządzonej rosnacej w pasach drogowych na drogach administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie w 2014r. 2014-03-13 13:47 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu dot.: Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t wyposażonego w aluminiowy wywrot trójstronny, skrzynię narzędziową, hak holowniczy i światła ostrzegawcze do pracy na drodze 2014-03-12 12:50 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: Budowa sieci kablowej oświetleniowej - ul. Zalipie, Skowronków, Przepiórek w Jaworznie. 2014-03-11 14:29 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: Dostawa fabrycznie nowej naczepy z wywrotem typu ?Rynna? o dopuszczalnej masie całkowitej 35 t. wraz z dostawą do Zamawiającego 2014-03-10 14:53 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej budowy odwodnienia ulicy Rejtana, ulicy Syrokomli i ulicy Storczyków w Jaworznie wraz z wykonaniem nawierzchni, ze wszystkimi uzgodnieniami i pozwoleniam 2014-03-07 14:30 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: Modernizacja nawierzchni gruntowych, przez wzmocnienie podłoża kruszywem kamiennym wraz z ułożeniem nawierzchni z betonu asfaltowego, w drogach administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów na terenie miasta Jaworzna 2014-02-28 12:39 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: Remont nawierzchni bitumicznej jezdni w ulicy Kasztanowej w Jaworznie od ulicy Jesiennej ? Herbowej do ulicy Łanowej wraz z rozbudową odwodnienia 2014-02-28 12:28 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu dot.: Dostawa fabrycznie nowej naczepy z wywrotem typu ?Rynna? o dopuszczalnej masie całkowitej 35 t. 2014-02-24 11:44 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: Bieżące utrzymanie oznakowania poziomego na drogach administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie. 2014-02-19 13:55 Po terminie składania ofert
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy odwodnienia ulicy Rejtana, ulicy Syrokomli i ulicy Storczyków w Jaworznie wraz z wykonaniem nawierzchni, ze wszystkimi uzgodnieniami i pozwoleniami 2014-02-17 09:19 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu dot.: Czyszczenie, udrożnienie, konserwacja urządzeń odwadniających i kanalizacji deszczowej w pasach drogowych miasta Jaworzna w 2014 roku 2014-02-12 14:53 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu dot.: Utrzymanie zieleni przydrożnej innej niż urządzonej rosnącej w pasach drogowych na drogach administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie w 2014 r. 2014-02-12 14:49 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: Dostawa fabrycznie nowego ciągnika siodłowego o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów 40 ? 44 t wyposażonego w hydraulikę do podpięcia naczepy z wywrotem i światła ostrzegawcze do pracy na drodze. 2014-02-06 14:39 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: Utrzymanie zieleni wysokiej rosnącej w pasach drogowych administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie w 2014 roku. 2014-02-04 13:48 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu dot.: Budowa sieci kablowej oświetleniowej - ul. Zalipie, Skowronków, Przepiórek w Jaworznie 2014-01-29 08:27 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu dot.:Modernizacja nawierzchni gruntowych, przez wzmocnienie podłoża kruszywem kamiennym wraz z ułożeniem nawierzchni z betonu asfaltowego, w drogach administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów na terenie miasta Jaworzna 2014-01-27 14:43 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu dot.: Dostawa fabrycznie nowego ciągnika siodłowego o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów 40 - 44 t wyposażonego w hydraulikę do podpięcia naczepy z wywrotem i światła ostrzegawcze do pracy na drodze. 2014-01-24 11:13 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu dot.: Bieżące utrzymanie oznakowania poziomego na drogach administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie. 2014-01-21 12:47 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu dot.: Remont nawierzchni bitumicznej jezdni w ulicy Kasztanowej w Jaworznie od ulicy Jesiennej - Herbowej do ulicy Łanowej wraz z rozbudową odwodnienia. 2014-01-16 13:27 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu dot.: Utrzymanie zieleni wysokiej rosnącej w pasach drogowych administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie w 2014 roku 2014-01-14 14:57 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: Dostawa fabrycznie nowych znaków oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. 2013-12-12 13:04 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu dot.:Dostawa fabrycznie nowych znaków oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. 2013-12-03 11:45 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie w roku 2014 w podziale na trzy części Część nr 1: Ubezpieczenie w zakresie ryzyk majątkowych oraz Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia. Część nr 2: Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów. Część nr 3: Ubezpieczenie maszyn budowlanych od szkód i ryzyk. 2013-11-27 14:28 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.:Bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń sygnalizacji świetlnych na drogach i ulicach administrowanych przez MZDiM w Jaworznie w roku 2014. 2013-11-21 13:58 Po terminie składania ofert
Ogloszenie o zamówieniu dot: Bieżące utrzymanie oraz konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasta Jaworzno będącego własnością Gminy Miasta Jaworzno - 2014. 2013-11-21 11:21 Po terminie składania ofert
Ogloszenie o zamówieniu dot: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie w roku 2014 w podziale na trzy części Część nr 1: Ubezpieczenie w zakresie ryzyk majątkowych oraz Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia Część nr 2: Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów Część nr 3: Ubezpieczenie maszyn budowlanych od szkód i ryzyk 2013-11-15 12:16 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu dot.: Bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń sygnalizacji świetlnych na drogach i ulicach administrowanych przez MZDiM w Jaworznie w roku 2014. 2013-11-08 14:54 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: Oświetlenie uliczne ul. Ks. Ciuby i ulic przyległych w Jaworznie 2013-11-06 14:11 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot: : ?Dostawa paliw płynnych do pojazdów samochodowych oraz sprzętu budowlanego w podziale na dwie części? Część nr I: Dostawa benzyny bezołowiowej 95 PB rozliczana w systemie bezgotówkowym Część nr II: Sukcesywne dostawy oleju napędowego do stacji paliw Odbiorcy. 2013-11-05 14:55 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot: :Dostawa fabrycznie nowych znaków oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 2013-10-31 08:24 Po terminie składania ofert
Ogloszenie o zamówieniu dot: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t wyposażonego w aluminiowy wywrot trójstronny, skrzynię narzędziową, hak holowniczy i światła ostrzegawcze do pracy na drodze 2013-10-25 14:43 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot..:Modernizacja nawierzchni gruntowych, przez wzmocnienie podłoża kruszywem kamiennym wraz z ułożeniem nawierzchni z betonu asfaltowego, w drogach gminnych na terenie miasta Jaworzna. 2013-10-22 13:43 Po terminie składania ofert
Ogloszenie o zamówieniu dot:Dostawa paliw płynnych do pojazdów samochodowych oraz sprzętu budowlanego w podziale na dwie części Część nr I: Dostawa benzyny bezołowiowej 95 PB rozliczana w systemie bezgotówkowym Część nr II: Sukcesywne dostawy oleju napędowego do stacji paliw Odbiorcy. 2013-10-22 13:42 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu dot.: Dostawa fabrycznie nowych znaków oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. 2013-10-18 14:57 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot: Odwodnienie pasa drogowego przy ulicy Zwycięstwa 189 w Jaworznie 2013-10-15 14:38 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej dot. zamówienia publicznego o temacie pn.: Modernizacja nawierzchni ulicy Darwina w Jaworznie. 2013-10-11 13:52 Po terminie składania ofert
Ogloszenie o zamówieniu dot: Oświetlenie uliczne ul. Ks. Ciuby i ulic przyległych w Jaworznie 2013-10-11 10:00 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu dot.: Modernizacja nawierzchni gruntowych, przez wzmocnienie podłoża kruszywem kamiennym wraz z ułożeniem nawierzchni z betonu asfaltowego, w drogach gminnych na terenie miasta Jaworzna 2013-10-04 14:31 Po terminie składania ofert
Ogloszenie o zamówieniu dot: Modernizacja nawierzchni ulicy Darwina w Jaworznie 2013-09-20 12:11 Po terminie składania ofert
Ogloszenie o zamówieniu dot: Odwodnienie pasa drogowego przy ulicy Zwycięstwa 189 w Jaworznie 2013-09-18 13:56 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej dot. zamówienia publicznego o temacie pn.: Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, wzmocnionych kruszywem kamiennym w modernizowanych drogach gruntowych. 2013-08-12 14:03 Po terminie składania ofert
Ogloszenie o zamówieniu dot: Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, wzmocnionych kruszywem kamiennym w modernizowanych drogach gruntowych 2013-07-19 14:02 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej dot. zamówienia publicznego o temacie pn.: Czyszczenie, udrożnienie, konserwacja urządzeń odwadniających i kanalizacji deszczowej w pasach drogowych miasta Jaworzna w 2013 roku 2013-07-04 14:03 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej dot. zamówienia publicznego o temacie pn.: Dostawa fabrycznie nowej skrapiarki do nawierzchni drogowych wraz z dostawą do zamawiającego. 2013-06-20 13:41 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu dot.: Dostawa fabrycznie nowej skrapiarki do nawierzchni drogowych wraz z dostawą do Zamawiającego służącej do skrapiania nawierzchni drogowej przed uzupełnianiem ubytków lub ułożeniem kolejnej warstwy asfaltu. 2013-06-07 12:23 Po terminie składania ofert
Ogloszenie o zamówieniu dot: Czyszczenie, udrożnienie, konserwacja urządzeń odwadniających i kanalizacji deszczowej w pasach drogowych miasta Jaworzna w 2013 roku 2013-06-05 15:10 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej dot. zamówienia publiznego:Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego remontu ulicy Dąb w Jaworznie, w zakresie remontu nawierzchni jezdni,budowy chodnika i wjazdów do posesji wraz z odwodnieniem, długości ~ 1 612,00 m (od przepustu na potoku ?BYCZYNKA? ? km 0,00+700,00 do granic miasta Jaworzna ? km 2,0+312,00)? 2013-05-22 14:59 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot: Wykonanie przeglądów szczegółowych wraz z obliczeniem aktualnej nośności użytkowej na obiektach inżynierskich mosty i wiadukty drogowe na terenie miasta Jaworzna 2013-05-22 14:58 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu dot.: Wykonanie przeglądów szczegółowych wraz z obliczeniem aktualnej nośności użytkowej na obiektach inżynierskich mosty i wiadukty drogowe na terenie miasta Jaworzna? 2013-04-30 13:36 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot: Zakup usług ubezpieczenia pojazdów oraz maszyn budowlanych Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie w roku 2013 w podziale na dwie części Część nr I: Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów Część nr II: Ubezpieczenie maszyn budowlanych od szkód i ryzyk 2013-04-30 10:59 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot: ?Bieżące utrzymanie oznakowania poziomego na drogach administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie?. 2013-04-25 14:15 Po terminie składania ofert
Ogloszenie o zamówieniu dot: "Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego remontu ulicy Dąb w Jaworznie, (...)" 2013-04-22 15:04 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup usług ubezpieczenia pojazdów oraz maszyn budowlanych Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie w roku 2013 w podziale na dwie części Część nr I: Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów Część nr II: Ubezpieczenie maszyn budowlanych od szkód i ryzyk 2013-04-17 13:44 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot: Utrzymanie zieleni przydrożnej innej niż urządzonej rosnącej w pasach drogowych administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie w 2013r 2013-04-08 14:50 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie: Zakup usług ubezpieczenia pojazdów oraz maszyn budowlanych Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie w roku 2013 w podziale na dwie części Część nr I: Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów Część nr II: Ubezpieczenie maszyn budowlanych od szkód i ryzyk 2013-04-05 15:08 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie: Bieżące utrzymanie oznakowania poziomego na drogach administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie 2013-03-25 14:17 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie: Utrzymanie zieleni przydrożnej innej niż urządzonej rosnącej w pasach drogowych administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie w 2013 r. 2013-03-19 10:14 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot: ?Utrzymanie zieleni wysokiej rosnącej w pasach drogowych administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie w 2013 roku?. 2013-03-05 14:51 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot: Zakup i dostawa wyrobów betonowych związanych z robotami drogowymi 2013-03-04 15:20 Po terminie składania ofert
Ogłoszzenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot: Zakup fabrycznie nowego remontera do nawierzchni drogowych wraz z dostawą do zamawiającego 2013-03-04 15:17 Po terminie składania ofert
Ogłoszzenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot: Dostawa materiałów kamiennych do Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie w roku 2013 w podziale na dwie części? CZĘŚĆ NR 1:dostawa grysu bazaltowego ?płukanego? do remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych w ilości 650 ton. CZĘŚĆ NR 2: dostawa kruszywa łamanego, niesortowanego ?porfirowego? dla wzmocnienia nawierzchni gruntowych w drogach gminnych, w ilości 11 490 ton. 2013-03-01 14:42 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot: Zakup używanych pojazdów samochodowych oraz sprzętu budowlanego wraz z dostawą do Zamawiającego 2013-02-21 12:50 Po terminie składania ofert
Ogłoszzenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot: Świadczenie usług ochrony mienia 2013-02-20 14:37 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie: Zakup i dostawa wyrobów betonowych związanych z robotami drogowymi. 2013-02-19 14:55 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie: :Zakup fabrycznie nowego remontera do nawierzchni drogowych wraz z dostawą do zamawiającego 2013-02-19 14:10 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn.: Dostawa materiałów kamiennych do naprawy nawierzchni drogowych w zakresie: Część I: grysu bazaltowego płukanego do remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych Część II: kruszywa łamanego niesortowanego porfirowego dla wzmocnienia nawierzchni gruntowych w drogach gminnych 2013-02-13 09:44 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn.: Utrzymanie zieleni wysokiej rosnącej w pasach drogowych administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie w 2013 roku 2013-02-08 14:51 Po terminie składania ofert
Ogłoszzenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot: Zakup fabrycznie nowego remontera do nawierzchni drogowych wraz z dostawą do zamawiającego 2013-02-07 11:16 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn.: Zakup używanych pojazdów samochodowych oraz sprzętu budowlanego wraz z dostawą do Zamawiającego 2013-02-05 13:25 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn.: Świadczenie usług ochrony mienia. 2013-01-31 14:46 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn. Zakup fabrycznie nowego remontera do nawierzchni drogowych wraz z dostawą do zamawiającego 2013-01-16 14:46 Po terminie składania ofert
Ogłoszzenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot: Dostawa paliw płynnych do pojazdów samochodowych oraz sprzętu budowlanego w podziale na dwie części: Część nr II: ?Sukcesywne dostawy oleju napędowego do stacji paliw Odbiorcy.? 2013-01-08 14:27 Po terminie składania ofert
Ogłoszzenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot: Dostawa paliw płynnych do pojazdów samochodowych oraz sprzętu budowlanego w podziale na dwie części: Część nr I: Dostawa benzyny bezołowiowej 95 PB 2013-01-02 14:43 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn. Zakup używanych pojazdów samochodowych oraz sprzętu budowlanego wraz z dostawą do Zamawiającego 2012-12-14 13:59 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn. Dostawa paliw płynnych do pojazdów samochodowych oraz sprzętu budowlanego w podziale na dwie części: 2012-12-14 13:54 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.: Bieżące utrzymanie oraz konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasta Jaworzno będącego własnością Gminy Miasta Jaworzno w roku 2013 2012-12-10 13:41 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.: Ubezpieczenie majątku Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie w roku 2013 w podziale na dwie części 2012-12-07 12:34 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.: Bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń sygnalizacji świetlnych na drogach i ulicach administrowanych przez MZDiM w Jaworznie w roku 2013. 2012-12-03 15:09 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn.?Bieżące utrzymanie oraz konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasta Jaworzno będącego własnością Gminy Miasta Jaworzno w roku 2013?. 2012-11-23 14:50 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn.:Bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń sygnalizacji świetlnych na drogach i ulicach administrowanych przez MZDiM w Jaworznie w roku 2013 2012-11-16 14:45 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn.: Ubezpieczenie majątku Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie w roku 2013 w podziale na dwie części CZĘŚĆ NR 1: 1)Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tyt. prowadzonej działalności i posiadanego mienia, 2) Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów, 3) Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji, 4) Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk. CZĘŚĆ NR 2: 1) Ubezpieczenie komunikacyjne 2012-11-14 14:21 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn.: Dostawa fabrycznie nowych znaków oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 2012-11-07 14:10 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.: "Czyszczenie, udrażnianie, konserwacja urządzeń odwadniających i kanalizacji deszczowej w pasach drogowych miasta Jaworzna w IV kwartale 2012r.? 2012-10-24 14:41 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.: Świadczenie usług sprzętem przeznaczonym do robót drogowych wraz z obsługą operatorską, wykonywanych w ramach działania Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie 2012-10-19 08:45 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.: Przebudowa odwodnienia przy ulicy Kasztanowej w Jaworznie w rejonie Szkoły Podstawowej nr 19 2012-10-17 14:01 Po terminie składania ofert
Czyszczenie, udrażnianie, konserwacja urządzeń odwadniających i kanalizacji deszczowej w pasach drogowych miasta Jaworzna w IV kwartale 2012 r. 2012-10-10 14:42 Po terminie składania ofert
Świadczenie usług sprzętem przeznaczonym do robót drogowych wraz z obsługą operatorską, wykonywanych w ramach działania Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie 2012-10-09 14:49 Po terminie składania ofert
Przebudowa odwodnienia przy ulicy Kasztanowej w Jaworznie w rejonie Szkoły Podstawowej nr 19 2012-09-24 07:21 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn.: Odtworzenie rowu przy ulicy Ks. Sulińskiego na odcinku od ulicy Lipinka do wlotu do kanalizacji deszczowej 2012-09-12 13:39 Po terminie składania ofert
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY:Świadczenie usług sprzętem przeznaczonym do robót drogowych wraz z obsługą operatorską, wykonywanych w ramach działania Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie 2012-06-28 09:11 Po terminie składania ofert
Świadczenie usług sprzętem przeznaczonym do robót drogowych wraz z obsługą operatorską świadczonych w ramach dzialania Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie 2012-06-19 13:54 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn.:"Czyszczenie, udrażnianie, konserwacja urządzeń odwadniających i kanalizacji deszczowej w pasach drogowych miasta Jaworzna w okresie od kwietnia do grudnia 2012 roku" 2012-02-20 13:28 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn.:"Bieżące utrzymanie oznakowania poziomego na drogach administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie" 2012-02-15 15:15 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn.:"Bieżące utrzymanie dróg i ulic administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie" 2012-02-13 13:10 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn.:"Bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń sygnalizacji na drogach i ulicach administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie w roku 2012" 2011-12-14 15:47 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn.:"Czyszczenie, udrażnianie, konserwacja urządzeń odwadniających i kanalizacji deszczowej w pasach drogowych miasta Jaworzna w okresie od stycznia do marca 2012 roku" 2011-12-07 14:14 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn.:"Świadczenie usług sprzętem przeznaczonym do robót drogowych wraz z obsługą operatorską, wykonywanych w ramach działania Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie" 2011-12-05 14:29 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn:Bieżące utrzymanie dróg i ulic administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie w okresie styczeń-marzec 2012r. 2011-12-01 13:32 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: "Ubezpieczenie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie w zakresie ryzyk majątkowych oraz Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzonej działalności w roku 2012" 2011-12-01 11:43 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn:"Świadczenie usług ochrony mienia" 2011-12-01 08:23 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn:Świadczenie usług z zakresu usuwania pojazdów z dróg i ulic znajdujących się na terenie Gminy Miasta Jaworzna i umieszczania ich na parkingu strzeżonym. 2011-11-29 15:04 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji na potrzeby zasilania oświetlenia ulicznego na terenie miasta Jaworzna, zasilania sygnalizacji świetlnej oraz przejścia podziemnego przy ulicy Piekarskiej. 2011-11-25 14:36 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn:"Bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasta Jaworzno, będącego własnością Gminy Miasta Jaworzno w roku 2012" 2011-11-24 14:50 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn:"Dostawa fabrycznie nowych znaków oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego" 2011-11-24 10:28 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn.:"Świadczenie usług sprzętem przeznaczonym do robót drogowych wraz z obsługą operatorską, wykonywanych w ramach działania Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie" 2011-11-04 12:33 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn."Dostawa fabrycznie nowych znaków oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego" 2011-10-12 14:07 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn.:"Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t wyposażonego w samowyładowczą skrzynię stalową" 2011-10-11 14:04 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn:Przewiezienie 56 szt. pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t z terenu parkingu strzeżonego przy ul. Matejki 33b w Jaworznie na parking na terenie oczyszczalni w dzielnicy Jaworzna Jeleń Dąb ul. Dąb 105" 2011-09-28 08:37 Po terminie składania ofert