Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie na okres 24 miesięcy, tj. od 01.01.2015r do 31.12.2016r. w podziale na trzy części Część nr 1: Ubezpieczenie w zakresie ryzyk majątkowych oraz Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia. Część nr 2: Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów Część nr 3: ?Ubezpieczenie maszyn budowlanych od szkód i ryzyk

                                                                                                        Jaworzno, 23 pażdziernika 2014r.

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie na okres 24 miesięcy, tj. od 01.01.2015r do 31.12.2016r. w podziale na trzy części”

Część nr 1: ”Ubezpieczenie w zakresie ryzyk majątkowych oraz Odpowiedzialności

Cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia”.

Część nr 2: „Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów”

Część nr 3: „Ubezpieczenie maszyn budowlanych od szkód i ryzyk”

 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity.: Dz. U z 2013r. z póżn.zm.) Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę:

Na część nr I

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”

02-793 Warszawa ul. Raabego 13

Biuro Regionalne w Katowicach ul. Warszawska 31, 40-010 Katowice

Przedmiotowa oferta nie podlega odrzuceniu, jest jedyną ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu; proponowana w niej cena, tj. 216 378,00zł brutto nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zadania, a Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu wymagane postanowieniami SIWZ.

Na część nr II

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”

02-793 Warszawa ul. Raabego 13

Biuro Regionalne w Katowicach ul. Warszawska 31, 40-010 Katowice.

Przedmiotowa oferta nie podlega odrzuceniu, jest najkorzystniejszą spośród ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu z punktu widzenia przyjętego w SIWZ kryterium oceny ofert (cena za realizację przedmiotu zamówienia – 100%); proponowana w niej cena, tj. 62 878,00zł brutto nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zadania a Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu wymagane postanowieniami SIWZ.

Na część nr III

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”

02-793 Warszawa ul. Raabego 13

Biuro Regionalne w Katowicach ul. Warszawska 31, 40-010 Katowice.

Przedmiotowa oferta nie podlega odrzuceniu, jest najkorzystniejszą spośród ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu z punktu widzenia przyjętego w SIWZ kryterium oceny ofert (cena za realizację przedmiotu zamówienia – 100%); proponowana w niej cena, tj. 5 154,00zł brutto nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zadania a Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu wymagane postanowieniami SIWZ.

Ponadto Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu ofertę złożyli n/w Wykonawcy:

  1. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”, 02-793 Warszawa ul. Raabego 13 Biuro Regionalne w Katowicach ul. Warszawska 31, 40-010 Katowice: na część nr 1 - cena brutto: 216 378,00zł.; na część nr 2 – cena brutto: 62 878,00zł.; na część nr3 – cena brutto: 5 154,00zł.

  2. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. VIG, 02-342 Warszawa, Al.Jerozolimskie 162– cena brutto: 6 464,00zł.

     

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert na część nr I :

Nr oferty

Liczba pkt

w kryterium

cena 80%

Liczba pkt

w kryterium

warunki ubezpieczenia 20%

Liczba pkt

w kryterium

…................

Razem

1

80 pkt

20pkt

-

100 pkt

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert na część nr II:

Nr oferty

Liczba pkt

w kryterium

cena 100%

Liczba pkt

w kryterium

…..................

Liczba pkt

w kryterium

…................

Razem

1

100pkt

-

-

100 pkt

2

90,17pkt

-

-

90,17pkt

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert na część nr III:

Nr oferty

Liczba pkt

w kryterium

cena 100%

Liczba pkt

w kryterium

…..................

Liczba pkt

w kryterium

…................

Razem

1

100pkt

-

-

100pkt

2

79,73pkt

-

-

79,73pkt

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Pluta 23-10-2014 11:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Pluta 23-10-2014
Ostatnia aktualizacja: - 23-10-2014 11:45