Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: Przebudowa ulicy Dąb w Jaworznie od km 0+862,66 (przekrój nr 6) do km 1+893,84 (przekrój nr 65), długości 1 031,18 m

                                                       Jaworzno, 02 marzec 2015r.

SA.271-2/40/2015

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn:Przebudowa ulicy Dąb w Jaworznie od km 0+862,66 (przekrój nr 6) do km 1+893,84 (przekrój nr 65), długości 1 031,18 m”.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity.: Dz. U z 2013r.poz.907 z pózn.zm.) Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę:

Konsorcjum firm:

Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych

SKAWEX” Wiesław Skawiński

ul. Paderewskiego 48, 43-606 Jaworzno

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Katowicach Sp. z o.o.

40-321 Katowice ul Miedziana 5

Przedmiotowa oferta nie podlega odrzuceniu, jest najkorzystniejsza spośród ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu z punktu widzenia przyjętego w SIWZ kryterium oceny ofert (cena za realizację przedmiotu zamówienia – 95% oraz gwarancja na wykonane roboty - 5%); proponowana w niej cena, tj. 3 158 110,40 zł brutto nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zadania a Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu wymagane postanowieniami SIWZ.

Ponadto Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu ofertę złożyli n/w Wykonawcy:

  1. Berger Bau Polska Sp. z o.o. ul. Szczecińska 11, 54-517 Wrocław - cena brutto 3 299 990,49zł.; okres gwarancji 36 miesięcy

  2. Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego ENERGOPOL Sp. z o.o., ul. Salwatorska 14, 30-109 Kraków– cena brutto 4 165 557,35zł.; okres gwarancji 60 miesięcy

  3. Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A., 44-101 Gliwice Plac Piastów 10 – cena brutto 3 489 145,54zł.; okres gwarancji 60 miesięcy

  4. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg „DROGOPOL-ZW” Sp. z o.o. ul. Siemianowicka 52d, 40-301 Katowice – cena brutto 3 197 226,81; okres gwarancji 60 miesięcy

  5. DROGRÓD Szymon Tetla ul. Męczenników Oświęcimskich 37A, 43-229 Ćwiklice– cena brutto 3 472 925,01zł.; okres gwarancji 60 miesięcy

  6. EUROVIA POLSKA S.A. Bielany Wrocławskie ul. Szwedzka 5 55-040 Kobierzyce adres do korespondencji: ul. Sosnowiecka 11, 41-400 Mysłowicec - ena brutto 3 747 211,46zł.; okres gwarancji 36 miesięcy

  7. SKANSKA S.A. ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa - cena brutto 3 178 586,05zł.; okres gwarancji 60 miesięcy

  8. Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A., 44-100 Gliwice ul. Nad Bytomką 1 - cena brutto 4 317 835,74 zł.; okres gwarancji 60 miesięcy

  9. P.U.H. DOMAX Arkadiusz Mika 42-283 Boronów, ul. Grabińska 8 - cena brutto 3 679 503,31 zł.; okres gwarancji 60 miesięcy

  10. Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych „SKAWEX” Wiesław Skawiński, ul. Paderewskiego 48, 43-606 Jaworzno; Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Katowicach Sp. z o.o. 40-321 Katowice ul Miedziana 5 - cena brutto 3 158 110,40zł.; okres gwarancji 60 miesięcy

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert :

 

Nr oferty

Liczba pkt

w kryterium

cena 95%

Liczba pkt

w kryterium gwarancja na wykonane roboty 5%

Liczba pkt

w kryterium

…................

Razem

1

90,92pkt

0pkt

-

90,92pkt

2

72,02pkt

1pkt

-

73,02pkt

3

85,99pkt

1pkt

-

86,99pkt

4

93,84pkt

1pkt

-

94,84pkt

5

86,39pkt

1pkt

-

87,39pkt

6

80,07pkt

0pkt

-

80,07pkt

7

94,39pkt

1pkt

-

95,39pkt

8

69,48pkt

1pkt

-

70,48pkt

9

81,54pkt

1pkt

-

82,54pkt

10

95pkt

1pkt

-

96pkt

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Pluta 02-03-2015 14:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Pluta 02-03-2015
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Pluta 02-03-2015 14:09