Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot: Utrzymanie zieleni przydrożnej innej niż urządzonej rosnącej w pasach drogowych administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie w 2015 r. z podziałem na dwa rejony

SA.271-21/15/2015

Jaworzno, 17 kwietnia 2015r.

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Utrzymanie zieleni przydrożnej innej niż urządzonej rosnącej w pasach drogowych administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie w 2015 r. z podziałem na dwa rejony”

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity.: Dz. U z 2013r.poz.907 z pózn.zm.) Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę:

na Rejon nr 1

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o.

43-600 Jaworzno, ul. Galmany 1


 

Przedmiotowa oferta nie podlega odrzuceniu, jest jedyna ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu z punktu widzenia przyjętego w SIWZ kryterium oceny ofert (cena za realizację przedmiotu zamówienia – 90% oraz czas realizacji usługi (zlecenia cząstkowego) - 10%); proponowana w niej cena, tj.147 012,41 zł. brutto nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zadania a Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu wymagane postanowieniami SIWZ.

na Rejon nr 2

Zakład Usługowy Konserwacja Terenów Zielonych Jacek Wieczorek

41-933 Bytom, ul. Wł. Łokietka 4

Przedmiotowa oferta nie podlega odrzuceniu, jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu z punktu widzenia przyjętego w SIWZ kryterium oceny ofert (cena za realizację przedmiotu zamówienia – 90% oraz czas realizacji usługi (zlecenia cząstkowego) - 10%); proponowana w niej cena tj.101 559,05zł. brutto nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zadania a Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu wymagane postanowieniami SIWZ

Ponadto Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu ofertę złożyli n/w Wykonawcy:

  1. Zakład Usługowy Konserwacja Terenów Zielonych Jacek Wieczorek, 41-933 Bytom, ul. Wł. Łokietka 4 na Rejon nr 2 - cena brutto 101 559,05zł.; czas realizacji usługi 8-9 dni

  2. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. 43-600 Jaworzno, ul. Galmany 1 na Rejon nr 1 – cena brutto 147 012,41zł.; czas realizacji usługi 8-9 dni

  3. Spółdzielcze Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „SPEKTRA” 43-605 Jaworzno, ul. Dąbrowska 22A na Rejon nr 2 – cena brutto 179 280,00zł.; czas realizacji usługi do 5 dni

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert na Rejon nr 1 :

Nr oferty

Liczba pkt

w kryterium

cena 90%

Liczba pkt

w kryterium czas realizacji usługi (zlecenia cząstkowego)10%

Liczba pkt

w kryterium

…................

Razem

2

90pkt

2,5pkt

-

92,5 pkt

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert na Rejon nr 2 :

Nr oferty

Liczba pkt

w kryterium

cena 90%

Liczba pkt

w kryterium czas realizacji usługi (zlecenia cząstkowego)10%

Liczba pkt

w kryterium

…................

Razem

1

90pkt

2,5pkt

-

92,5 pkt

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Pluta 17-04-2015 13:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Pluta 17-04-2015
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Pluta 17-04-2015 13:58