Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu na zadanie pn.: ?Utrzymanie zieleni przydrożnej innej niż urządzonej rosnącej w pasach drogowych administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie w 2017r z podziałem na dwa rejony?. Rejon nr 1

SA.271-4/19/2017                                                                                                        Jaworzno, 28 kwietnia 2017r.

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn:Utrzymanie zieleni przydrożnej innej niż urządzonej rosnącej w pasach drogowych administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie w 2017r z podziałem na dwa rejony”. Rejon nr 1

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity.: Dz. U z 2015r.poz.2164 z pózn.zm.) Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę:

na Rejon nr 1

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o.

43-600 Jaworzno ul. Galmany 1

Przedmiotowa oferta nie podlega odrzuceniu, jest jedyną ofertą złożoną na Rejon nr 1 w przedmiotowym postępowaniu z punktu widzenia przyjętego w SIWZ kryterium oceny ofert (cena za realizację przedmiotu zamówienia – 60%, czas realizacji usługi (zlecenia cząstkowego) – 40%. Proponowana w niej cena, tj. 108 301,88 zł brutto nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zadania, a Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu wymagane postanowieniami SIWZ.

Ponadto Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu ofertę złożyli n/w Wykonawcy:

1. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. 43-600 Jaworzno ul. Galmany 1 – Rejon 1 - cena brutto: 108 301,88zł.; czas realizacji usługi od 6 do 7 dni.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert :

Nr oferty

Liczba pkt

w kryterium

cena 60%

Liczba pkt

w kryterium

czas realizacji usługi (zlecenia cząstkowego) 40%

Razem

2

60pkt

20pkt

80pkt

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Pluta 28-04-2017 12:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-04-2017
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Pluta 28-04-2017 12:27