Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Informacja o udzieleniu zamówienia dot. postepowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o temacie pn. Przebudowa istniejącej nawierzchni gruntowej w ulicy Astrów w Jaworznie wraz z odwodnieniem, długości 448,25 m

SA.271-12/31/2015

                                                                                                            Jaworzno, 24 marca 2015r.

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: Przebudowa istniejącej nawierzchni gruntowej w ulicy Astrów w Jaworznie wraz z odwodnieniem, długości 448,25 m”.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity.: Dz. U z 2013r.poz.907 z pózn.zm.) Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę:

 

Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych

SKAWEX” Wiesław Skawiński

ul. Paderewskiego 48, 43-606 Jaworzno

 

Przedmiotowa oferta nie podlega odrzuceniu, jest najkorzystniejsza spośród ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu z punktu widzenia przyjętego w SIWZ kryterium oceny ofert (cena za realizację przedmiotu zamówienia – 95%; gwarancja 5%); proponowana w niej cena, tj. 482 882,31 zł brutto nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zadania a Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu wymagane postanowieniami SIWZ.

Ponadto Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu ofertę złożyli n/w Wykonawcy:

  1. P.U.H. DOMAX Arkadiusz Mika 42-283 Boronów, ul. Grabińska 8 - cena brutto 615 745,10 zł.; okres gwarancji 60 miesięcy

  2. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg „DROGOPOL-ZW” Sp. z o.o. ul. Siemianowicka 52d, 40-301 Katowice – cena brutto 541 049,95; okres gwarancji 60 miesięcy

  3. Konsorcjum firm: Elektrownia Chorzów S.A. 41-503 Chorzów, ul. Skłodowskiej – curie 3; Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Katowicach Sp. z o.o. 40-321 Katowice ul Miedziana 5 - cena brutto 520 545,82zł.; okres gwarancji 60 miesięcy

  4. Pavimental POLSKA Sp. z o.o. 00-103 Warszawa, ul. Królewska 16 adres do korespondencji: 32-540 Trzebinia, ul. J. Słowackiego 49 - cena brutto 668 595,40zł.; okres gwarancji 36 miesięcy

  5. Firma Usługowo – Budowlana FIL – BUD Zbigniew Ziarkowski ul. Załęska 37/38, biuro ul. Sikorskiego 115a 44-100 Gliwice - cena brutto 628 263,89zł.; okres gwarancji 48 miesięcy

  6. Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowo-Transportowe „HANDREM” Wiesław Słowik 32-552 Płaza, ul. Role 4 - cena brutto 568 191,16zł.; okres gwarancji 60 miesięcy

  7. DEK Sp. z o.o. Sp. k. 32-500 Chrzanów, ul. Pogorska 36B – cena brutto 621 922,21zł.; okres gwarancji 60 miesięcy

  8. Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych „SKAWEX” Wiesław Skawiński, ul. Paderewskiego 48, 43-606 Jaworzno – cena brutto 482 882,31; okres gwarancji 60 miesięcy

  9. SKANSKA S.A. ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa - cena brutto 546 734,96zł.; okres gwarancji 60 miesięcy

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert :

Nr oferty

Liczba pkt

w kryterium

cena 95%

Liczba pkt

w kryterium

gwarancja 5%

Liczba pkt

w kryterium

…................

Razem

1

74,50pkt

5pkt

-

79,50pkt

3

88,13pkt

5pkt

-

93,13pk

4

68,61pkt

0pkt

-

68,61pkt

5

73,02pkt

2,5pkt

-

75,52pkt

6

80,74pkt

5pkt

-

85,74pkt

7

73,76pkt

5pkt

-

78,76pkt

8

95,00pkt

5pkt

-

100 pkt

9

83,91pkt

5pkt

-

88,91pkt

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Pluta 24-03-2015 11:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Pluta 24-03-2015
Ostatnia aktualizacja: - 24-03-2015 11:00