Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot: Wykonanie odwodnienia ul. Prostej, Pięknej, Kolorowej i Pogodnej w Jaworznie ? Etap I: odwodnienie rowami od potoku Kozi Bród do ul. Kolorowej

Jaworzno, 06 marca 2015r.

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn:"Wykonanie odwodnienia ul. Prostej, Pięknej, Kolorowej i Pogodnej w Jaworznie – Etap I: odwodnienie rowami od potoku Kozi Bród do ul. Kolorowej.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity.: Dz. U z 2013r.poz.907 z pózn.zm.) Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę:


 

Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych

SKAWEX” Wiesław Skawiński

ul. Paderewskiego 48, 43-606 Jaworzno


 

Przedmiotowa oferta nie podlega odrzuceniu, jest najkorzystniejsza spośród ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu z punktu widzenia przyjętego w SIWZ kryterium oceny ofert (cena za realizację przedmiotu zamówienia – 95% oraz gwarancja na wykonane roboty - 5%); proponowana w niej cena, tj. 1 259 468,13 zł brutto nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zadania a Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu wymagane postanowieniami SIWZ.

 

Ponadto Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu ofertę złożyli n/w Wykonawcy:

  1. Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych „SKAWEX” Wiesław Skawiński, ul. Paderewskiego 48, 43-606 Jaworzno – cena brutto 1 259 468,13 zł.; okres gwarancji 60 miesięcy

  2. JUSTMAR Turczyński Marcin ul. Wołodyjowskiego 31, 41-403 Chełm Śląski adres do korespondencji: Imielin 41-407 ul. Kordeckiego 39 - cena brutto 2 275 839,96 zł.; okres gwarancji 60 miesięcy

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert :

Nr oferty

Liczba pkt

w kryterium

cena 95%

Liczba pkt

w kryterium gwarancja na wykonane roboty 5%

Liczba pkt

w kryterium

…................

Razem

1

95,00pkt

5pkt

-

100,00pkt

2

52,57pkt

5pkt

-

57,57pkt

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Stus 06-03-2015 13:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Stus-Sośnierz 06-03-2015
Ostatnia aktualizacja: - 06-03-2015 13:07