Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie w roku 2014 w podziale na trzy części Część nr 1: Ubezpieczenie w zakresie ryzyk majątkowych oraz Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia. Część nr 2: Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów. Część nr 3: Ubezpieczenie maszyn budowlanych od szkód i ryzyk.

Jaworzno, 27 listopada 2013r.

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie w roku 2014 w podziale na trzy części”

Część nr 1: ”Ubezpieczenie w zakresie ryzyk majątkowych oraz Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia”.

Część nr 2: „Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów”

Część nr 3: „Ubezpieczenie maszyn budowlanych od szkód i ryzyk”

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity.: Dz. U z 2013r. poz. 907, 984 i 1047) Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę:

Na część nr I

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”

02-793 Warszawa ul. Raabego 13

Biuro Regionalne w Katowicach ul. Warszawska 31, 40-010 Katowice

Przedmiotowa oferta nie podlega odrzuceniu, jest jedyną ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu; proponowana w niej cena, tj. 188 908,00zł brutto nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zadania, a Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu wymagane postanowieniami SIWZ.

Na część nr II

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”

02-793 Warszawa ul. Raabego 13

Biuro Regionalne w Katowicach ul. Warszawska 31, 40-010 Katowice.

Przedmiotowa oferta nie podlega odrzuceniu, jest najkorzystniejszą spośród ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu z punktu widzenia przyjętego w SIWZ kryterium oceny ofert (cena za realizację przedmiotu zamówienia – 100%); proponowana w niej cena, tj. 34 329,00zł brutto nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zadania a Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu wymagane postanowieniami SIWZ.

Na część nr III

COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Vienna Insurance Group Oddział w Katowicach, 40-286 Katowice, ul. Floriana 15

Przedmiotowa oferta nie podlega odrzuceniu, jest najkorzystniejszą spośród ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu z punktu widzenia przyjętego w SIWZ kryterium oceny ofert (cena za realizację przedmiotu zamówienia – 100%); proponowana w niej cena, tj. 6 566,00zł brutto przekracza kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zadania jednakże Zamawiający zabezpieczył środki na realizację przedmiotowego zamówienia, zwiększając kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zadania do wysokości ceny oferty zaproponowanej przez Wykonawcę, a Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu wymagane postanowieniami SIWZ.

Ponadto Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu ofertę złożyli n/w Wykonawcy:

  1. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”, 02-793 Warszawa ul. Raabego 13 Biuro Regionalne w Katowicach ul. Warszawska 31, 40-010 Katowice: na część nr 1 - cena brutto: 188 908,00zł.; na część nr 2 – cena brutto: 34 329,00zł.; na część nr3 – cena brutto: 12 078,00zł.

  2. COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Oddział w Katowicach, 40-286 Katowice, ul. Floriana 15: na część nr 2 – cena brutto: 39 179,00zł.; na część nr 3 – cena brutto: 6 566,00zł.

     

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert na część nr I :

Nr oferty

Liczba pkt

w kryterium

cena 80%

Liczba pkt

w kryterium

warunki ubezpieczenia 20%

Liczba pkt

w kryterium

................

Razem

1

80 pkt

20pkt

-

100 pkt

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert na część nr II:

Nr oferty

Liczba pkt

w kryterium

cena 100%

Liczba pkt

w kryterium

..................

Liczba pkt

w kryterium

................

Razem

1

100pkt

-

-

100 pkt

2

87,62 pkt

-

-

87,62pkt

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert na część nr III:

Nr oferty

Liczba pkt

w kryterium

cena 100%

Liczba pkt

w kryterium

..................

Liczba pkt

w kryterium

................

Razem

1

54,36pkt

-

-

54,36 pkt

2

100 pkt

-

-

100pkt

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Pluta 27-11-2013 14:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Pluta 27-11-2013
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Pluta 27-11-2013 14:29