Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot: Zakup usług ubezpieczenia pojazdów oraz maszyn budowlanych Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie w roku 2013 w podziale na dwie części Część nr I: Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów Część nr II: Ubezpieczenie maszyn budowlanych od szkód i ryzyk

 

Jaworzno, 30 kwietnia 2013r.

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: Zakup usług ubezpieczenia pojazdów oraz maszyn budowlanych Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie w roku 2013 w podziale na dwie części

Część nr I: Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów

Część nr II: Ubezpieczenie maszyn budowlanych od szkód i ryzyk

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity.: Dz. U z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę:

 

na część nr I

Compensa-Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Vienna Insurance Group,

Oddział w Katowicach, 40-019 Katowice, ul. Krasińskiego 29

Przedmiotowa oferta nie podlega odrzuceniu, jest najkorzystniejsza spośród ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu z punktu widzenia przyjętego w SIWZ kryterium oceny ofert (cena za realizację przedmiotu zamówienia – 100%) proponowana w niej cena, tj. 23 226,00zł brutto nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zadania a Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu wymagane postanowieniami SIWZ.


 

na część nr II

Compensa-Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Vienna Insurance Group,

Oddział w Katowicach, 40-019 Katowice, ul. Krasińskiego 29

Przedmiotowa oferta nie podlega odrzuceniu, jest najkorzystniejsza spośród ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu z punktu widzenia przyjętego w SIWZ kryterium oceny ofert (cena za realizację przedmiotu zamówienia – 100%); proponowana w niej cena, tj. 4 987,00zł brutto nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zadania a Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu wymagane postanowieniami SIWZ.


 

Ponadto Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu ofertę złożyli n/w Wykonawcy:

  1. Compensa-Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, Oddział w Katowicach, 40-019 Katowice, ul. Krasińskiego 29 - cena oferty brutto: 23 226,00 na Część nr I, cena oferty brutto: 4 987,00 na Część nr II.

    2. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW Biuro Regionalne w Katowicach, 40- 010 Katowice, ul. Warszawska 31 - cena oferty brutto: 33 177,00 na Część nr I, cena oferty brutto: 5 914,00 na Część nr II.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert dla części nr I:

Nr oferty

Liczba pkt

w kryterium

cena 100%

Liczba pkt

w kryterium

..................

Liczba pkt

w kryterium

................

Razem

1

 

100 pkt

-

-

100 pkt

2

70,01 pkt

-

-

70,01 pkt

 

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert dla części nr II:

Nr oferty

Liczba pkt

w kryterium

cena 100%

Liczba pkt

w kryterium

..................

Liczba pkt

w kryterium

................

Razem

1

 

100pkt

-

-

100 pkt

2

84,33 pkt

-

-

84,33 pkt

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Pluta 30-04-2013 10:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Pluta 30-04-2013
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Pluta 30-04-2013 10:59