Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

DYREKTOR MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG I MOSTÓW W JAWORZNIE OGŁASZA NABÓR NA DWA STANOWISKA URZĘDNICZE REFERENT w DZIALE GEOSFERA 1/2 etatu W MIEJSKIM ZARZĄDZIE DRÓG I MOSTÓW W JAWORZNIE NR REFERENCYJNY DG-2/2017

DYREKTOR MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG I MOSTÓW W JAWORZNIE

OGŁASZA NABÓR NA DWA STANOWISKA URZĘDNICZE

REFERENT w DZIALE GEOSFERA ½ etatu

W MIEJSKIM ZARZĄDZIE DRÓG I MOSTÓW

W JAWORZNIE

NR REFERENCYJNY DG-2/2017

 

Wymagania niezbędne:

 • studia wyższe magisterskie lub licencjackie na kierunku geografia, geologia, biologia lub pokrewne,

 • prawo jazdy kat. B,

 • obywatelstwo polskie lub obywatelstwo kraju Unii Europejskiej albo obywatelstwo innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia pracy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jeżeli posiadają znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentami określonymi w przepisach o służbie cywilnej,

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • nieposzlakowana opinia.

 

Wymagania dodatkowe:

 • wysoka kultura osobista,

 • znajomość Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

 • biegła obsługa komputera,

 • elokwencja, opanowanie, odporność na stres,

 • zaangażowanie, odpowiedzialność i duża samodzielność w realizacji powierzonych zadań,

 • dobra organizacja pracy i umiejętność ustalania priorytetów,

 • doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, mile widziana praktyka w ośrodkach edukacyjnych.

 

Zakres zadań:

 • zapewnienie obsługi merytorycznej Ośrodka Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera, niezbędnej do realizacji Programu Edukacyjnego Ośrodka, polegającej m. in. na nawiązywaniu współpracy z placówkami naukowo-badawczymi oraz oświatowymi, organizowaniu i prowadzeniu wystaw, warsztatów edukacyjnych, akcji tematycznych, promowaniu przyrody miasta Jaworzna, kontakcie z mediami, inicjowaniu kampanii promocyjno-informacyjnych,

 • bieżąca aktualizacja oferty programowej i muzealno-dydaktycznej Ośrodka,

 • udział w działaniach mających na celu pozyskanie środków zewnętrznych umożliwiających rozbudowę Ośrodka i wzbogacenie oferty programowej,

 • współpraca z Partnerami Ośrodka,

 • monitorowanie stanu Ośrodka, zgromadzonych roślin i stanowisk geologicznych,

 • realizowanie zadań związanych z administracją i utrzymaniem obiektów Ośrodka,

 • prowadzenie obsługi finansowej Ośrodka.

 

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

 • Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu sierpniu 2017 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.

Oferuję:

 • umowę o pracę na 1/2 etatu,

 • dobre warunki pracy.

 

Oferty z Nr Referencyjnym DG-2/2017 zawierające:

- CV z klauzulą: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn.zm.)”,

- list motywacyjny,

- kserokopie świadectw pracy,

- kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie, zaświadczeń potwierdzających ukończenie kursów, szkoleń,

- oryginał kwestionariusza osobowego dla osób ubiegających się o zatrudnienie,

- oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego,

- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

- ewentualne referencje,

proszę złożyć do dnia 19.09.2017 r. do godziny 15.00 w Sekretariacie ul. Krakowska 9, 43-600 Jaworzno lub przesłać na adres: Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie, 43-600 Jaworzno, ul. Krakowska 9 / liczy się data wpływu do sekretariatu MZDiM w Jaworznie/

 

Informuję, że nabór na stanowisko urzędnicze w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów w Jaworznie odbywać się będzie zgodnie z zasadami zawartymi w zarządzeniu Nr 1/2009 Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie z dnia 2 stycznia 2009r. w sprawie wprowadzenia: Regulaminu przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na stanowiska kierownicze w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów w Jaworznie”. Ponadto informuję, iż zgodnie z w/w zarządzeniem nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną z wyjątkiem dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (zgodnie z ustawą z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym Dz.U. z 2001 r. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.).

 

 

 

I Zastępca Dyrektora

Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie

Magdalena Kempny

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 08-09-2017 07:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-09-2017
Ostatnia aktualizacja: 08-09-2017 07:51