Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o temacie pn.:Zimowe oczyszczanie i utrzymanie czystości na terenie miasta Jaworzna z podziałem na dwa rejony Agnieszka Pluta 2015-10-15 13:48:26
Ogłoszenie o wynikach naboru dot. Starszy Referent - dokument usunięty Agnieszka Pluta 2015-10-08 14:36:13
Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Budowa oświetlenia dla 7 przejść dla pieszych (wyróżnienia) ? Aleja Piłsudskiego w Jaworznie Agnieszka Pluta 2015-10-06 14:17:32
Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Budowa oświetlenia dla 7 przejść dla pieszych (wyróżnienia) ? Aleja Piłsudskiego w Jaworznie Agnieszka Pluta 2015-10-06 14:17:19
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Zadanie nr 4 ? modernizacja nawierzchni gruntowych na drogach administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie Agnieszka Pluta 2015-10-06 14:15:35
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Zadanie nr 4 ? modernizacja nawierzchni gruntowych na drogach administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie Agnieszka Pluta 2015-10-06 14:15:15
Ogłoszenie o zamówieniu dot.: Czyszczenie, udrożnienie, konserwacja urządzeń odwadniających i kanalizacji deszczowej w pasach drogowych miasta Jaworzna w 2015 roku Agnieszka Pluta 2015-10-01 13:57:44
Ogłoszenie o zamówieniu dot.: Czyszczenie, udrożnienie, konserwacja urządzeń odwadniających i kanalizacji deszczowej w pasach drogowych miasta Jaworzna w 2015 roku Agnieszka Pluta 2015-10-01 13:57:00
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot: Budowa oświetlenia dla 7 przejść dla pieszych (wyróżnienia) Aleja Piłsudskiego w Jaworznie Anna Stus 2015-10-01 13:48:02
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot: Budowa oświetlenia dla 7 przejść dla pieszych (wyróżnienia) Aleja Piłsudskiego w Jaworznie Anna Stus 2015-10-01 13:47:45
Ogłoszenie o zamówieniu dot.:Zimowe oczyszczanie i utrzymanie czystości na terenie miasta Jaworzna Anna Stus 2015-10-01 13:43:12
Ogłoszenie o zamówieniu dot: Budowa oświetlenia dla 7 przejść dla pieszych (wyróżnienia) - Aleja Piłsudskiego w Jaworznie Anna Stus 2015-09-22 13:12:02
Ogłoszenie o zamówieniu dot: Budowa oświetlenia dla 7 przejść dla pieszych (wyróżnienia) - Aleja Piłsudskiego w Jaworznie Anna Stus 2015-09-22 13:09:09
Nabór na stanowisko urzędnicze - dokument usunięty Agnieszka Pluta 2015-09-16 08:32:53
Nabór na stanowisko urzędnicze - dokument usunięty Agnieszka Pluta 2015-09-16 08:32:19
Ogłoszenie o zamówieniu dot.: Zadanie nr 4 ? modernizacja nawierzchni gruntowych na drogach administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie Agnieszka Pluta 2015-09-14 14:40:20
Ogłoszenie o zamówieniu dot.: Zadanie nr 4 ? modernizacja nawierzchni gruntowych na drogach administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie Agnieszka Pluta 2015-09-14 14:39:15
Ogłoszenie o zamówieniu dot.:Zimowe oczyszczanie i utrzymanie czystości na terenie miasta Jaworzna Anna Stus 2015-09-11 07:59:03
Ogłoszenie o zamówieniu dot: Budowa oświetlenia dla 7 przejść dla pieszych (wyróżnienia) - Aleja Piłsudskiego w Jaworznie Anna Stus 2015-09-10 14:12:25
Ogłoszenie o zamówieniu dot: Budowa oświetlenia dla 7 przejść dla pieszych (wyróżnienia) - Aleja Piłsudskiego w Jaworznie Anna Stus 2015-09-10 14:11:43
Ogłoszenie o zamówieniu dot.:Zimowe oczyszczanie i utrzymanie czystości na terenie miasta Jaworzna Agnieszka Pluta 2015-09-07 11:41:37
Ogłoszenie o zamówieniu dot.:Zimowe oczyszczanie i utrzymanie czystości na terenie miasta Jaworzna Agnieszka Pluta 2015-09-07 11:40:10
Ogłoszenie o zamówieniu dot.:Zimowe oczyszczanie i utrzymanie czystości na terenie miasta Jaworzna Agnieszka Pluta 2015-09-07 11:39:43
Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Dostawa materiałów do naprawy nawierzchni drogowych w zakresie mieszanki mineralno?asfaltowej do wbudowania na gorąco Agnieszka Pluta 2015-09-01 14:52:16
Ogłoszenie o zamówieniu dot.:Zimowe oczyszczanie i utrzymanie czystości na terenie miasta Jaworzna Agnieszka Pluta 2015-08-26 10:43:59
Ogłoszenie o zamówieniu dot.:Zimowe oczyszczanie i utrzymanie czystości na terenie miasta Jaworzna Agnieszka Pluta 2015-08-26 10:42:21
Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na zadanie pn.:Czyszczenie, udrożnienie konserwacja urządzeń odwadniających i kanalizacji deszczowej w pasach drogowych na terenie miasta Jaworzna w 2015roku- zamówienie uzupełniające Agnieszka Pluta 2015-08-25 13:31:42
Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na zadanie pn.:Utrzymanie zieleni przydrożnej innej niż urządzonej rosnącej w pasach drogowych administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie w 2015r. - zamówienie uzupełniające - REJON nr 1 Agnieszka Pluta 2015-08-21 14:05:57
Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Budowa sieci kablowej oświetleniowej w podziale na 3 części Agnieszka Pluta 2015-08-21 14:03:24
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn:Zimowe oczyszczanie i utrzymanie czystości na terenie miasta Jaworzna Agnieszka Pluta 2015-08-19 14:30:34
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Dostawa materiałów do naprawy nawierzchni drogowych w zakresie mieszanki mineralno?asfaltowej do wbudowania na gorąco Agnieszka Pluta 2015-08-18 14:30:21
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot: Budowa sieci kablowej oświetleniowej w podziale na 3 części Anna Stus 2015-08-12 11:34:26
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot: Budowa sieci kablowej oświetleniowej w podziale na 3 części Anna Stus 2015-08-12 11:32:49
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot: Budowa sieci kablowej oświetleniowej w podziale na 3 części Anna Stus 2015-08-12 11:32:38
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot:Przebudowa ulicy Św. Wojciecha w Jaworznie w zakresie nawierzchni jezdni i chodników na długości 853,00 m, od ulicy Pawiej do obwodnicy północnej? Anna Stus 2015-08-03 14:34:12
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot:Przebudowa ulicy Św. Wojciecha w Jaworznie w zakresie nawierzchni jezdni i chodników na długości 853,00 m, od ulicy Pawiej do obwodnicy północnej? Anna Stus 2015-08-03 14:33:58
Ogłoszenie o zamówieniu dot.:Budowa sieci kablowej oświetleniowej w podziale na 3 części Anna Stus 2015-07-21 14:23:09
Ogłoszenie o zamówieniu dot.:Budowa sieci kablowej oświetleniowej w podziale na 3 części Anna Stus 2015-07-21 14:22:21
Ogłoszenie o zamówieniu dot.:Budowa sieci kablowej oświetleniowej w podziale na 3 części Anna Stus 2015-07-21 14:19:43
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:Remont mostu nad potokiem Kozi Bród w ciągu drogi powiatowej nr S6815 km 0+370 ulicy Jagiellońskiej w branży mostowej oraz elektrycznej ? przebudowa sieci elektroenergetycznych SN i nN Agnieszka Pluta 2015-07-20 14:45:03