Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Ogłoszenie o zamówieniu dot.:Usługa kompleksowego ubezpieczenia Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie na okres 24 miesięcy, tj. od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r. w podziale na trzy części Część nr 1: Ubezpieczenie w zakresie ryzyk majątkowych oraz Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia. Część nr 2: Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów Część nr 3: Ubezpieczenie maszyn budowlanych od szkód i ryzyk Anna Stus 2016-07-07 10:19:52
Ogłoszenie o zamówieniu dot.:Usługa kompleksowego ubezpieczenia Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie na okres 24 miesięcy, tj. od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r. w podziale na trzy części Część nr 1: Ubezpieczenie w zakresie ryzyk majątkowych oraz Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia. Część nr 2: Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów Część nr 3: Ubezpieczenie maszyn budowlanych od szkód i ryzyk Anna Stus 2016-07-07 10:19:34
Ogłoszenie o zamówieniu dot.:Usługa kompleksowego ubezpieczenia Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie na okres 24 miesięcy, tj. od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r. w podziale na trzy części Część nr 1: Ubezpieczenie w zakresie ryzyk majątkowych oraz Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia. Część nr 2: Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów Część nr 3: Ubezpieczenie maszyn budowlanych od szkód i ryzyk Anna Stus 2016-07-07 10:19:22
Ogłoszenie o zamówieniu dot.:Usługa kompleksowego ubezpieczenia Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie na okres 24 miesięcy, tj. od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r. w podziale na trzy części Część nr 1: Ubezpieczenie w zakresie ryzyk majątkowych oraz Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia. Część nr 2: Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów Część nr 3: Ubezpieczenie maszyn budowlanych od szkód i ryzyk Anna Stus 2016-07-07 10:19:02
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu na zadanie pn.: Remont nawierzchni parkingów i dróg dojazdowych w Jaworznie Agnieszka Pluta 2016-07-04 14:13:59
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu na zadania pn.: Utwardzenie nawierzchni dróg gruntowych administrowanych przez MZDiM w Jaworznie ? zadanie nr 2 Agnieszka Pluta 2016-06-29 14:23:06
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu na zadania pn.: Utwardzenie nawierzchni dróg gruntowych administrowanych przez MZDiM w Jaworznie ? zadanie nr 2 Agnieszka Pluta 2016-06-29 14:22:56
Ogłoszenie o zamówieniu dot.:Usługa kompleksowego ubezpieczenia Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie na okres 24 miesięcy, tj. od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r. w podziale na trzy części Część nr 1: Ubezpieczenie w zakresie ryzyk majątkowych oraz Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia. Część nr 2: Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów Część nr 3: Ubezpieczenie maszyn budowlanych od szkód i ryzyk Agnieszka Pluta 2016-06-29 14:20:30
Ogłoszenie o zamówieniu dot.:Usługa kompleksowego ubezpieczenia Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie na okres 24 miesięcy, tj. od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r. w podziale na trzy części Część nr 1: Ubezpieczenie w zakresie ryzyk majątkowych oraz Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia. Część nr 2: Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów Część nr 3: Ubezpieczenie maszyn budowlanych od szkód i ryzyk Agnieszka Pluta 2016-06-29 14:19:32
Ogłoszenie o zamówieniu dot.: Remont nawierzchni parkingów i dróg dojazdowych w Jaworznie Agnieszka Pluta 2016-06-06 14:08:01
Ogłoszenie o zamówieniu dot.: Remont nawierzchni parkingów i dróg dojazdowych w Jaworznie Agnieszka Pluta 2016-06-06 14:07:21
Ogłoszenie o zamówieniu dot.: Utwardzenie nawierzchni dróg gruntowych administrowanych przez MZDiM w Jaworznie - zadanie nr 2 Agnieszka Pluta 2016-05-31 14:33:21
Ogłoszenie o zamówieniu dot.: Utwardzenie nawierzchni dróg gruntowych administrowanych przez MZDiM w Jaworznie - zadanie nr 2 Agnieszka Pluta 2016-05-31 14:31:20
Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Czyszczenie, udrożnienie, konserwacja urządzeń odwadniających i kanalizacji deszczowej wraz z remontem elementów infrastruktury technicznej odwadniającej pasy drogowe na terenie miasta Jaworzna w 2016 roku Agnieszka Pluta 2016-04-29 09:53:50
Ogłoszenie o zamówieniu dot.Dostawa fabrycznie nowego walca drogowego tandemowego oscylacyjnego w klasie wagowej 8 ton Anna Stus 2016-04-27 14:32:01
Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:Utwardzenie nawierzchni dróg gruntowych administrowanych przez MZDiM w Jaworznie Agnieszka Pluta 2016-04-27 14:27:19
Ogłoszenie o zamówieniu dot.Dostawa fabrycznie nowego walca drogowego tandemowego oscylacyjnego w klasie wagowej 8 ton Anna Stus 2016-04-21 12:14:13
Ogłoszenie o zamówieniu dot.Dostawa fabrycznie nowego walca drogowego tandemowego oscylacyjnego w klasie wagowej 8 ton Anna Stus 2016-04-21 12:14:01
Ogłoszenie o zamówieniu dot.Dostawa fabrycznie nowego walca drogowego tandemowego oscylacyjnego w klasie wagowej 8 ton Anna Stus 2016-04-21 12:13:49
Ogłoszenie o zamówieniu dot.Dostawa fabrycznie nowego walca drogowego tandemowego oscylacyjnego w klasie wagowej 8 ton Anna Stus 2016-04-21 12:13:41
Ogłoszenie o zamówieniu dot.Dostawa fabrycznie nowego walca drogowego tandemowego oscylacyjnego w klasie wagowej 8 ton Anna Stus 2016-04-21 12:13:28
Ogłoszenie o zamówieniu dot.Dostawa fabrycznie nowego walca drogowego tandemowego oscylacyjnego w klasie wagowej 8 ton Anna Stus 2016-04-15 14:29:11
Ogłoszenie o zamówieniu dot.Dostawa fabrycznie nowego walca drogowego tandemowego oscylacyjnego w klasie wagowej 8 ton Anna Stus 2016-04-15 14:28:51
Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:Utrzymanie zieleni wysokiej rosnącej w pasach drogowych administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie w 2016 roku Agnieszka Pluta 2016-04-12 14:37:18
Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Remont nawierzchni parkingów i dróg dojazdowych w Jaworznie Agnieszka Pluta 2016-04-12 14:36:12
Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Bieżące utrzymanie oznakowania poziomego na drogach administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie Agnieszka Pluta 2016-04-12 14:34:44
Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:Remont infrastruktury osiedlowej w zakresie nawierzchni chodników, schodów terenowych na terenach gminnych w Jaworznie Agnieszka Pluta 2016-04-12 14:33:27
Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:Remont infrastruktury osiedlowej w zakresie nawierzchni chodników, schodów terenowych na terenach gminnych w Jaworznie - dokument usunięty Agnieszka Pluta 2016-04-12 14:33:14
Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:Remont infrastruktury osiedlowej w zakresie nawierzchni chodników, schodów terenowych na terenach gminnych w Jaworznie - dokument usunięty Agnieszka Pluta 2016-04-12 14:33:04
Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:Remont infrastruktury osiedlowej w zakresie nawierzchni chodników, schodów terenowych na terenach gminnych w Jaworznie Agnieszka Pluta 2016-04-12 14:32:06
Ogłoszenie o zamówieniu dot.: Przebudowa nawierzchni ul. Północnej w Jaworznie z odwodnieniem, oświetleniem i elementami uspokojenia ruchu - etap I Anna Stus 2016-04-12 13:09:41
Zimowe oczyszczanie i utrzymanie czystości na terenie miasta Jaworzna z podziałem na dwa rejony Anna Stus 2016-04-08 11:49:54
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Utwardzenie nawierzchni dróg gruntowych administrowanych przez MZDiM w Jaworznie Agnieszka Pluta 2016-04-05 15:01:27
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu na zadania pn.: Utrzymanie zieleni wysokiej rosnącej w pasach drogowych administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie w 2016 roku Agnieszka Pluta 2016-04-04 14:23:25
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu na zadania pn.: Remont infrastruktury osiedlowej w zakresie nawierzchni chodników, schodów terenowych na terenach gminnych w Jaworznie Agnieszka Pluta 2016-04-04 07:16:21
Ogłoszenie o zamówieniu dot. Remont nawierzchni parkingów i dróg dojazdowych w Jaworznie Anna Stus 2016-03-31 13:28:02
Ogłoszenie o zamówieniu dot. Remont nawierzchni parkingów i dróg dojazdowych w Jaworznie Anna Stus 2016-03-31 13:26:54
Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:Przebudowa drogi gminnej ulicy 700 -lecia w Jaworznie, w zakresie budowy nawierzchni jezdni, chodnika i wjazdów do posesji wraz z odwodnieniem ? etap 2 [km 0+581,30 ÷ km 0+874,30] Agnieszka Pluta 2016-03-23 14:39:53
Ogłoszenie o zamówieniu dot. Bieżące utrzymanie oznakowania poziomego na drogach administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie Anna Stus 2016-03-21 13:19:39
Ogłoszenie o zamówieniu dot.: Utrzymanie zieleni przydrożnej innej niż urządzonej rosnącej w pasach drogowych na drogach administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie w 2016 r. z podziałem na dwa rejony Anna Stus 2016-03-18 13:06:56