Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn:"Świadczenie usług holowania pojazdów w podziale na 2 części: Część nr I: Przewiezienie 53 szt. pojazdów (plus/minus 5 szt.) o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t z terenu parkingu strzeżonego przy ul. Matejki 33b w Jaworznie na parking na terenie oczyszczalni w dzielnicy Jaworzna Jeleń Dąb, ul. Dąb 105. Część nr II: Świadczenie usług z zakresu usuwania pojazdów z dróg i ulic znajdujących się na terenie Gminy Miasta Jaworzna i umieszczania ich na parkingu strzeżonym." - dokument usunięty Anna Małodobry 2011-12-01 13:51:11
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn:"Utrzymanie zieleni przydrożnej innej niż urządzonej rosnącej w pasach drogowych na drogach gminnych i powiatowych administrowanych przez MZDiM w Jaworznie" - dokument usunięty Anna Małodobry 2011-12-01 13:51:08
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn:"Świadczenie usług sprzętem przeznaczonym do robót drogowych wraz z obsługą operatorską, wykonywanych w ramach działania MZDiM w Jaworznie" - dokument usunięty Anna Małodobry 2011-12-01 13:51:05
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn:"Wykonanie oświetlenia chodników-ciągów pieszych na Osiedlu Podwale w Jaworznie - Etap I-BL.26" - dokument usunięty Anna Małodobry 2011-12-01 13:51:01
Ogłoszenie o zamówieniu na "Dostawę fabrycznie nowych znaków oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego" - dokument usunięty Anna Małodobry 2011-12-01 13:50:56
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn:"Remont nawierzchni bitumicznych dróg administrowanych przez MZDiM w Jaworznie" - dokument usunięty Anna Małodobry 2011-12-01 13:50:53
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn:"Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni dróg gruntowych administrowanych przez MZDiM w Jaworznie" - dokument usunięty Anna Małodobry 2011-12-01 13:50:47
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn:"Remont infrastruktury osiedlowej na działkach administrowanych przez MZDiM w Jaworznie" - dokument usunięty Anna Małodobry 2011-12-01 13:50:43
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: "Czyszczenie, udrażnianie, konserwacja urządzeń odwadniających i kanalizacji deszczowej(...)" - dokument usunięty Anna Małodobry 2011-12-01 13:50:40
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: "Letnie oczyszczanie i utrzymanie czystości" - dokument usunięty Anna Małodobry 2011-12-01 13:50:37
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: "Bieżące utrzymanie dróg i ulic administrowanych przez MZDiM w Jaworznie" - dokument usunięty Anna Małodobry 2011-12-01 13:50:34
Ogłoszenie o zmówieniu na zadanie pn:"Utrzymanie zieleni przydroznej innej niż urzadzonej rosnącej w pasach drogowych na drogach administrowanych przez MZDiM w Jaworznie" - dokument usunięty Anna Małodobry 2011-12-01 13:50:28
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: "Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego obejmującego budowę nawierzchni ulicy Brzozowej w Jaworznie na długości ~ 75m (od skrzyżowania z ul. Szczotki do skrzyżowania z ul. Findera) w zakresie jezdni i wjazdów do posesji... - dokument usunięty Anna Małodobry 2011-12-01 13:50:23
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: "Bieżące utrzymanie oznakowania poziomego na drogach administrowanych przez MZDiM w Jaworznie" - dokument usunięty Anna Małodobry 2011-12-01 13:50:19
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: "Utrzymanie urządzonych terenów zieleni rosnacej w pasach drogowych administrowanych przez MZDiM w Jaworznie" - dokument usunięty Anna Małodobry 2011-12-01 13:50:15
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn.:"Utrzymanie zieleni wysokiej w pasach drogowych administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie" - dokument usunięty Anna Małodobry 2011-12-01 13:50:11
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: "Świadczenie usług sprzętem przeznaczonym do robót drogowych wraz z obsługa operatorską... - dokument usunięty Anna Małodobry 2011-12-01 13:50:06
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn:Bieżące utrzymanie dróg i ulic administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie w okresie styczeń-marzec 2012r. Anna Małodobry 2011-12-01 13:32:04
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: "Ubezpieczenie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie w zakresie ryzyk majątkowych oraz Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzonej działalności w roku 2012" Anna Małodobry 2011-12-01 11:43:59
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn:"Świadczenie usług ochrony mienia" Anna Małodobry 2011-12-01 08:23:15
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn:Świadczenie usług z zakresu usuwania pojazdów z dróg i ulic znajdujących się na terenie Gminy Miasta Jaworzna i umieszczania ich na parkingu strzeżonym. Anna Małodobry 2011-11-29 15:04:31
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn:"Dostawa fabrycznie nowych znaków oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego" Anna Małodobry 2011-11-29 13:52:44
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn:"Dostawa fabrycznie nowych znaków oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego" Anna Małodobry 2011-11-28 13:48:11
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji na potrzeby zasilania oświetlenia ulicznego na terenie miasta Jaworzna, zasilania sygnalizacji świetlnej oraz przejścia podziemnego przy ulicy Piekarskiej. Anna Małodobry 2011-11-25 14:36:51
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn:"Bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasta Jaworzno, będącego własnością Gminy Miasta Jaworzno w roku 2012" Anna Małodobry 2011-11-24 14:50:53
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn:"Dostawa fabrycznie nowych znaków oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego" Anna Małodobry 2011-11-24 10:28:38
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn.:"Świadczenie usług sprzętem przeznaczonym do robót drogowych wraz z obsługą operatorską, wykonywanych w ramach działania Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie" Anna Małodobry 2011-11-16 07:22:40
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: "Bieżące utrzymanie w okresie zimowym dróg i ulic administrowanych przez Miejski Zarząd dróg i Mostów w Jaworznie" - dokument usunięty Anna Małodobry 2011-11-10 12:47:32
"Czyszczenie, udrażnianie, konserwacja urządzeń odwadniających i kanalizacji deszczowej w pasach drogowych miasta Jaworzna w okresie od stycznia do marca 2011r." - dokument usunięty Anna Małodobry 2011-11-10 12:47:26
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: "Bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń sygnalizacji świetlnych na drogach i ulicach na terenie Jaworzna w 2011r" - dokument usunięty Anna Małodobry 2011-11-10 12:47:21
Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie pn.: "Dostawa samochodu ciężarowego o masie całkowitej do 3500 kg wyposażonego w skrzynię stalową i hak holowniczy" - dokument usunięty Anna Małodobry 2011-11-10 12:47:16
Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji na potrzeby zasilania oświetlenia ulicznego na terenie miasta Jaworzna, zasilania sygnalizacji świetlnej oraz przejscia podziemnego przy ul. Piekarskiej" - dokument usunięty Anna Małodobry 2011-11-10 12:47:11
"Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji na potrzeby zasilania oświetlenia ulicznego na terenie miasta Jaworzna, zasilania sygnalizacji świetlnej oraz przejścia podziemnego przy ulicy Piekarskiej" - dokument usunięty Anna Małodobry 2011-11-10 12:47:06
Dostawa fabrycznie nowych zanaków oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego - dokument usunięty Anna Małodobry 2011-11-10 12:47:01
Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie pn: "Wykonanie odtworzenia rowu przydrożnego przy ul. Wiosny Ludów w Jaworznie na odcinku od ul. Banasika do stacji transformatorowej - zadanie 3" - dokument usunięty Anna Małodobry 2011-11-10 12:46:49
Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie pn:"Bieżące utrzymanie oraz konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasta Jaworzno, będącego własnością Gminy Miasta Jaworzno w roku 2011" - dokument usunięty Anna Małodobry 2011-11-10 12:46:44
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn.:"Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t wyposażonego w samowyładowczą skrzynię stalową" Anna Małodobry 2011-11-10 12:46:26
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn."Dostawa fabrycznie nowych znaków oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego" Anna Małodobry 2011-11-08 14:48:12
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn.:"Świadczenie usług sprzętem przeznaczonym do robót drogowych wraz z obsługą operatorską, wykonywanych w ramach działania Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie" Agnieszka Machnik 2011-11-04 12:33:41
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn:Przewiezienie 56 szt. pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t z terenu parkingu strzeżonego przy ul. Matejki 33b w Jaworznie na parking na terenie oczyszczalni w dzielnicy Jaworzna Jeleń Dąb ul. Dąb 105" Agnieszka Machnik 2011-10-19 14:33:11