Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Ogłoszenie o zamówieniu dot.: Remont nawierzchni bitumicznej jezdni w ulicy Kasztanowej w Jaworznie od ulicy Jesiennej - Herbowej do ulicy Łanowej wraz z rozbudową odwodnienia. Agnieszka Pluta 2014-01-16 13:27:57
Ogłoszenie o zamówieniu dot.: Utrzymanie zieleni wysokiej rosnącej w pasach drogowych administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie w 2014 roku Agnieszka Pluta 2014-01-14 14:58:04
Ogłoszenie o zamówieniu dot.: Utrzymanie zieleni wysokiej rosnącej w pasach drogowych administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie w 2014 roku Agnieszka Pluta 2014-01-14 14:57:22
Nabór na stanowisko urzędnicze - dokument usunięty Agnieszka Pluta 2014-01-09 11:25:19
Ogłoszenie dot.: o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Jaworzna. - dokument usunięty Agnieszka Pluta 2013-12-23 11:14:35
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: ?Dostawa materiałów do naprawy nawierzchni drogowych w zakresie: Część I: mineralno?asfaltowej do wbudowania na gorąco, Część II: mineralno-asfaltowej do wbudowania na zimno, Część III: emulsji asfaltowej klasy K1-65, - Część IV: taśm samoprzylepnych kauczukowo-asfaltowych. Agnieszka Pluta 2013-12-13 11:16:04
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: ?Dostawa materiałów do naprawy nawierzchni drogowych w zakresie: Część I: mineralno?asfaltowej do wbudowania na gorąco, Część II: mineralno-asfaltowej do wbudowania na zimno, Część III: emulsji asfaltowej klasy K1-65, - Część IV: taśm samoprzylepnych kauczukowo-asfaltowych. Agnieszka Pluta 2013-12-13 11:14:22
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: Dostawa fabrycznie nowych znaków oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Agnieszka Pluta 2013-12-12 13:05:29
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: Dostawa fabrycznie nowych znaków oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Agnieszka Pluta 2013-12-12 13:04:54
Ogłoszenie o zamówieniu dot.:Dostawa fabrycznie nowych znaków oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Agnieszka Pluta 2013-12-03 11:47:23
Ogłoszenie o zamówieniu dot.:Dostawa fabrycznie nowych znaków oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Agnieszka Pluta 2013-12-03 11:45:26
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie w roku 2014 w podziale na trzy części Część nr 1: Ubezpieczenie w zakresie ryzyk majątkowych oraz Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia. Część nr 2: Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów. Część nr 3: Ubezpieczenie maszyn budowlanych od szkód i ryzyk. Agnieszka Pluta 2013-11-27 14:29:18
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie w roku 2014 w podziale na trzy części Część nr 1: Ubezpieczenie w zakresie ryzyk majątkowych oraz Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia. Część nr 2: Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów. Część nr 3: Ubezpieczenie maszyn budowlanych od szkód i ryzyk. Agnieszka Pluta 2013-11-27 14:28:38
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.:Bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń sygnalizacji świetlnych na drogach i ulicach administrowanych przez MZDiM w Jaworznie w roku 2014. Agnieszka Pluta 2013-11-21 13:59:18
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.:Bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń sygnalizacji świetlnych na drogach i ulicach administrowanych przez MZDiM w Jaworznie w roku 2014. Agnieszka Pluta 2013-11-21 13:58:55
Ogloszenie o zamówieniu dot: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie w roku 2014 w podziale na trzy części Część nr 1: Ubezpieczenie w zakresie ryzyk majątkowych oraz Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia Część nr 2: Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów Część nr 3: Ubezpieczenie maszyn budowlanych od szkód i ryzyk Anna Stus 2013-11-21 13:47:20
Ogloszenie o zamówieniu dot: Bieżące utrzymanie oraz konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasta Jaworzno będącego własnością Gminy Miasta Jaworzno - 2014. Anna Stus 2013-11-21 11:21:16
Ogloszenie o zamówieniu dot: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie w roku 2014 w podziale na trzy części Część nr 1: Ubezpieczenie w zakresie ryzyk majątkowych oraz Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia Część nr 2: Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów Część nr 3: Ubezpieczenie maszyn budowlanych od szkód i ryzyk Anna Stus 2013-11-20 13:56:19
Ogloszenie o zamówieniu dot: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie w roku 2014 w podziale na trzy części Część nr 1: Ubezpieczenie w zakresie ryzyk majątkowych oraz Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia Część nr 2: Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów Część nr 3: Ubezpieczenie maszyn budowlanych od szkód i ryzyk Anna Stus 2013-11-15 12:17:03
Ogloszenie o zamówieniu dot: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie w roku 2014 w podziale na trzy części Część nr 1: Ubezpieczenie w zakresie ryzyk majątkowych oraz Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia Część nr 2: Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów Część nr 3: Ubezpieczenie maszyn budowlanych od szkód i ryzyk Anna Stus 2013-11-15 12:16:08
Ogłoszenie o zamówieniu dot.: Bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń sygnalizacji świetlnych na drogach i ulicach administrowanych przez MZDiM w Jaworznie w roku 2014. Agnieszka Pluta 2013-11-08 14:55:45
Ogłoszenie o zamówieniu dot.: Bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń sygnalizacji świetlnych na drogach i ulicach administrowanych przez MZDiM w Jaworznie w roku 2014. Agnieszka Pluta 2013-11-08 14:54:51
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: Oświetlenie uliczne ul. Ks. Ciuby i ulic przyległych w Jaworznie Agnieszka Pluta 2013-11-06 14:11:33
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: Oświetlenie uliczne ul. Ks. Ciuby i ulic przyległych w Jaworznie Agnieszka Pluta 2013-11-06 14:11:22
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot: : ?Dostawa paliw płynnych do pojazdów samochodowych oraz sprzętu budowlanego w podziale na dwie części? Część nr I: Dostawa benzyny bezołowiowej 95 PB rozliczana w systemie bezgotówkowym Część nr II: Sukcesywne dostawy oleju napędowego do stacji paliw Odbiorcy. Anna Stus 2013-11-05 14:55:06
Ogloszenie o zamówieniu dot: Dostawa materiałów do naprawy nawierzchni drogowych w zakresie: Część I: mieszanki mineralno?asfaltowejdo wbudowania na gorąco Część II: mieszanki mineralno-asfaltowej do wbudowania na zimno Część III: emulsjiasfaltowej klasy K1-65 Część IV: taśm samoprzylepnych kauczukowo-asfaltowych Anna Stus 2013-11-05 10:30:36
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot: :Dostawa fabrycznie nowych znaków oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego Anna Stus 2013-10-31 08:24:01
Ogloszenie o zamówieniu dot:Dostawa paliw płynnych do pojazdów samochodowych oraz sprzętu budowlanego w podziale na dwie części Część nr I: Dostawa benzyny bezołowiowej 95 PB rozliczana w systemie bezgotówkowym Część nr II: Sukcesywne dostawy oleju napędowego do stacji paliw Odbiorcy. Anna Stus 2013-10-29 14:44:21
Ogloszenie o zamówieniu dot:Dostawa paliw płynnych do pojazdów samochodowych oraz sprzętu budowlanego w podziale na dwie części Część nr I: Dostawa benzyny bezołowiowej 95 PB rozliczana w systemie bezgotówkowym Część nr II: Sukcesywne dostawy oleju napędowego do stacji paliw Odbiorcy. Anna Stus 2013-10-29 14:44:12
Ogloszenie o zamówieniu dot: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t wyposażonego w aluminiowy wywrot trójstronny, skrzynię narzędziową, hak holowniczy i światła ostrzegawcze do pracy na drodze Anna Stus 2013-10-25 14:43:04
Ogłoszenie o zamówieniu dot.: Dostawa fabrycznie nowych znaków oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Anna Stus 2013-10-24 13:46:18
Ogloszenie o zamówieniu dot:Dostawa paliw płynnych do pojazdów samochodowych oraz sprzętu budowlanego w podziale na dwie części Część nr I: Dostawa benzyny bezołowiowej 95 PB rozliczana w systemie bezgotówkowym Część nr II: Sukcesywne dostawy oleju napędowego do stacji paliw Odbiorcy. Anna Stus 2013-10-24 13:43:34
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot..:Modernizacja nawierzchni gruntowych, przez wzmocnienie podłoża kruszywem kamiennym wraz z ułożeniem nawierzchni z betonu asfaltowego, w drogach gminnych na terenie miasta Jaworzna. Agnieszka Pluta 2013-10-22 13:43:30
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot..:Modernizacja nawierzchni gruntowych, przez wzmocnienie podłoża kruszywem kamiennym wraz z ułożeniem nawierzchni z betonu asfaltowego, w drogach gminnych na terenie miasta Jaworzna. Agnieszka Pluta 2013-10-22 13:43:00
Ogloszenie o zamówieniu dot:Dostawa paliw płynnych do pojazdów samochodowych oraz sprzętu budowlanego w podziale na dwie części Część nr I: Dostawa benzyny bezołowiowej 95 PB rozliczana w systemie bezgotówkowym Część nr II: Sukcesywne dostawy oleju napędowego do stacji paliw Odbiorcy. Anna Stus 2013-10-22 13:42:35
Ogłoszenie o zamówieniu dot.: Dostawa fabrycznie nowych znaków oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Agnieszka Pluta 2013-10-18 14:57:34
Ogłoszenie o zamówieniu dot.: Dostawa fabrycznie nowych znaków oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Agnieszka Pluta 2013-10-18 14:57:14
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot: Odwodnienie pasa drogowego przy ulicy Zwycięstwa 189 w Jaworznie Anna Stus 2013-10-15 14:38:26
Ogloszenie o zamówieniu dot: Oświetlenie uliczne ul. Ks. Ciuby i ulic przyległych w Jaworznie Anna Stus 2013-10-15 11:30:07
Ogloszenie o zamówieniu dot: Oświetlenie uliczne ul. Ks. Ciuby i ulic przyległych w Jaworznie Anna Stus 2013-10-15 11:29:59