Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot: Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Jaworzna

Jaworzno, 18 marca 2015r.

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Jaworzna”.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity.: Dz. U z 2013r.poz.907 z pózn.zm.) Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę:

 

Zakład Usługowy Konserwacja Terenów Zielonych

Jacek Wieczorek 41-933 Bytom, ul. Wł. Łokietka 4

 

Przedmiotowa oferta nie podlega odrzuceniu, jest najkorzystniejsza spośród ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu z punktu widzenia przyjętego w SIWZ kryterium oceny ofert (cena za realizację przedmiotu zamówienia – 95% oraz czas reakcji od momentu otrzymania zgłoszenia- 5%); proponowana w niej cena, tj. 798 775,46 zł brutto nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zadania a Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu wymagane postanowieniami SIWZ.

 

Ponadto Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu ofertę złożyli n/w Wykonawcy:

  1. Zakład Usługowy Konserwacja Terenów Zielonych Jacek Wieczorek 41-933 Bytom, ul. Wł. Łokietka 4 - cena brutto 798 775,46zł.; czas reakcji 15 minut.

  2. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. 43-600 Jaworzno ul. Galmany 1 - cena brutto 1 050 779,52zł.; czas reakcji 30 minut.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert :

Nr oferty

Liczba pkt

w kryterium

cena 95%

Liczba pkt

w kryterium czas reakcji od momentu otrzymania zgłoszenia 5%

Liczba pkt

w kryterium

…................

Razem

1

95,00 pkt

0,75pkt

-

95,75 pkt

2

72,22 pkt

0,5 pkt

-

72,72 pkt

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Stus 18-03-2015 13:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Stus-Sośnierz 18-03-2015
Ostatnia aktualizacja: - 18-03-2015 13:07