Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.Dostawa materiałów do naprawy nawierzchni drogowych w zakresie mieszanki mineralno-asfaltowej do wbudowania na gorąco

Jaworzno,6 marca 2015r.

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: „Dostawa materiałów do naprawy nawierzchni drogowych w zakresie mieszanki mineralno-asfaltowej do wbudowania na gorąco”.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity.: Dz. U z 2013r.poz.907 z pózn.zm.) Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę:


 

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Katowicach Spółka zo.o

ul. Miedziana 5, 40-321 Katowice

 

Przedmiotowa oferta nie podlega odrzuceniu, jest najkorzystniejsza spośród ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu z punktu widzenia przyjętego w SIWZ kryterium oceny ofert (cena za realizację przedmiotu zamówienia – 99% oraz czas oczekiwania na rozpoczęcie załadunku - 1%); proponowana w niej cena, tj. 1 429 262,46 brutto nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zadania a Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu wymagane postanowieniami SIWZ

Ponadto Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu ofertę złożyli n/w Wykonawcy:

  1. EUROBUD ASFALTY Spółka z o.o., ul. Sosnowiecka 11, 41-400 Mysłowice – cena brutto: 1 554 609,30 zł., czas oczekiwania na rozpoczęcie załadunku: powyżej 1 godziny do 2 godzin.

  2. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg ”DROGOPOL – ZW” Sp. z o.o., ulica Siemianowicka 52d, 40 - 301 Katowice – cena brutto: 1 463 687,70 zł., czas oczekiwania na rozpoczęcie załadunku: poniżej 1 godziny.

  3. Berger Bau Polska Sp. z o.o. ul. Szczecińska 11, 54-517 Wrocław - cena brutto 1 616 702,04zł., czas oczekiwania na rozpoczęcie załadunku: powyżej 1 godziny do 2 godzin.

  4. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Katowicach Spółka zo.o., ul. Miedziana 5, 40-321 Katowice – cena brutto: 1 429 262,46 zl., czas oczekiwania na rozpoczęcie załadunku: poniżej 1 godziny.


 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert :

Nr oferty

Liczba pkt

w kryterium

cena 99%

Liczba pkt

w kryterium czas oczekiwania na rozpoczęcie załadunku - 1%

Liczba pkt

w kryterium

…................

Razem

1

91,02pkt

0pkt

-

91,02pkt

2

96,67pkt

1pkt

-

97,67pkt

3

87,52pkt

0pkt

 

87,52pkt

4

99,00 pkt

1pkt

 

100pkt

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Stus 06-03-2015 13:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Stus-Sośnierz 06-03-2015
Ostatnia aktualizacja: - 06-03-2015 13:12