Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: ?Dostawa materiałów do naprawy nawierzchni drogowych w zakresie: Część I: mineralno?asfaltowej do wbudowania na gorąco, Część II: mineralno-asfaltowej do wbudowania na zimno, Część III: emulsji asfaltowej klasy K1-65, - Część IV: taśm samoprzylepnych kauczukowo-asfaltowych.

Jaworzno, 13 grudnia 2013r.

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn:„Dostawa materiałów do naprawy nawierzchni drogowych w zakresie:

  • Część I: mineralno–asfaltowej do wbudowania „na gorąco”,

  • Część II: mineralno-asfaltowej do wbudowania „na zimno”,

  • Część III: emulsji asfaltowej klasy K1-65,

- Część IV: taśm samoprzylepnych kauczukowo-asfaltowych”.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity.: Dz. U z 2013r. poz. 907, 984 i 1047) Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę:

Na część nr I

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

ul. Miedziana 5, 40-321 Katowice.

Przedmiotowa oferta nie podlega odrzuceniu, jest jedyną ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu; proponowana w niej cena, tj. 1 392 163,20zł brutto nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zadania, a Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu wymagane postanowieniami SIWZ.

Na część nr II

Rejon Robót Drogowych DROG-BUD Sp. z o.o.

ul. I. Krasickiego 18A, 32-566 Alwernia

Przedmiotowa oferta nie podlega odrzuceniu, jest najkorzystniejszą spośród ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu z punktu widzenia przyjętego w SIWZ kryterium oceny ofert (cena za realizację przedmiotu zamówienia – 100%); proponowana w niej cena, tj. 24 415,50zł brutto nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zadania a Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu wymagane postanowieniami SIWZ.

Na część nr III

Przedsiębiorstwo Drogowo-Inżynieryjne KAREX

ul. Piwonicka 12, 62-800 Kalisz

z/s Ociąż, ul. Torowa 16, 63-460 Nowe Skalmierzyce

Przedmiotowa oferta nie podlega odrzuceniu, jest najkorzystniejszą spośród ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu z punktu widzenia przyjętego w SIWZ kryterium oceny ofert (cena za realizację przedmiotu zamówienia – 100%); proponowana w niej cena, tj. 132 471,00zł brutto nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zadania a Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu wymagane postanowieniami SIWZ.

Na część nr IV

MIXBUD Patryk Bilke

ul. Szybowa 6a/5, 41-705 Ruda Śląska

Przedmiotowa oferta nie podlega odrzuceniu, jest jedyną ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu; proponowana w niej cena, tj. 104 550,00zł brutto nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zadania, a Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu wymagane postanowieniami SIWZ.


 

Ponadto Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu ofertę złożyli n/w Wykonawcy:

  1. Przedsiębiorstwo Drogowo-Inżynieryjne KAREX, ul. Piwonicka 12, 62-800 Kalisz z/s Ociąż, ul. Torowa 16, 63-460 Nowe Skalmierzyce: na część nr 2 - cena brutto: 30 688,50zł.; na część nr 3 – cena brutto: 132 471,00zł.;

  2. Rejon Robót Drogowych DROG-BUD Sp. z o.o., ul. I. Krasickiego 18A, 32-566 Alwernia: na część nr 2 – cena brutto: 24 415,50zł.;

  3. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Miedziana 5, 40-321 Katowice: na część nr 1 – cena brutto: 1 392 163,20zł.

  4. MIXBUD Patryk Bilke, ul. Szybowa 6a/5, 41-705 Ruda Śląska: na część nr 2 – cena brutto: 28 413,00zł; na część nr 3 – cena brutto: 158 670,00zł; na część nr 4 – cena brutto: 104 550,00zł.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert na część nr I :

Nr oferty

Liczba pkt

w kryterium

cena 100%

Liczba pkt

w kryterium

.........................

Liczba pkt

w kryterium

................

Razem

3

100 pkt

-

-

100 pkt

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert na część nr II:

Nr oferty

Liczba pkt

w kryterium

cena 100%

Liczba pkt

w kryterium

..................

Liczba pkt

w kryterium

................

Razem

1

79,56pkt

-

-

79,56 pkt

2

100 pkt

-

-

100pkt

4

85,93

-

-

85,93

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert na część nr III:

Nr oferty

Liczba pkt

w kryterium

cena 100%

Liczba pkt

w kryterium

..................

Liczba pkt

w kryterium

................

Razem

1

100pkt

-

-

100 pkt

4

83,49 pkt

-

-

83,49pkt

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert na część nr IV:

Nr oferty

Liczba pkt

w kryterium

cena 100%

Liczba pkt

w kryterium

..................

Liczba pkt

w kryterium

................

Razem

4

100pkt

-

-

100 pkt

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Pluta 13-12-2013 11:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Pluta 13-12-2013
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Pluta 13-12-2013 11:16