Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.


 

ZASADY PONOWNEGO WYKORZYSTYWANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ


Wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub  audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona, stanowi ponowne wykorzystywanie informacji publicznej i odbywa się na zasadach określonych w rozdziale 2a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).


Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja publiczna:

 • udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie,

 • udostępniona w inny sposób niż w BIP, 

 • przekazana na wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.


Podmiot ponownie wykorzystujący informacje publiczną pochodzącą od Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie zobowiązany jest do:

 1. poinformowania o źródle pochodzenia informacji publicznej,

 2. poinformowania o czasie pozyskania informacji publicznej od Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie,

 3. poinformowania o czasie wytworzenia informacji publicznej przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w  Jaworznie,

 4. wykorzystywania informacji publicznej pozyskanej od Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie w pierwotnie pozyskanej formie - z zastrzeżeniem pkt 5,

 5. podmiot może ponownie wykorzystać informację publiczną w wersji przetworzonej – wówczas zobowiązany jest do podania stosownych danych przy ponownym wykorzystaniu informacji publicznej.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie nie ponosi odpowiedzialności za efekty i rezultaty przetworzenia informacji ponownie wykorzystywanej.


Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

Udostępnienie informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystywania następuje na wniosek – w przypadkach gdy:

 • informacja publiczna nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie, chyba że została udostępniona w inny sposób i zostały określone warunki jej ponownego wykorzystywania, albo

 • wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację publiczną na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone.

Wzór wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej określa Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 stycznia 2012 r. (do pobrania - dostępny  w załączniku).

Wniosek rozpatrywany jest 
bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku. W  sprawach szczególnie skomplikowanych możliwe jest przedłużenie załatwiania sprawy o kolejne 20 dni, po uprzednim zawiadomieniu wnioskodawcy o tym fakcie (w terminie 20 dni). 

Opłata za udostępnienie informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystania

Rozpatrując wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie może nałożyć opłatę za jej udostępnienie – sytuacja taka zaistnieć może w przypadku konieczności poniesienia dodatkowych kosztów związanych z przygotowaniem informacji w sposób wskazany we  wniosku. Wówczas wnioskodawcy przedstawiona zostanie oferta określająca wysokość opłaty za ponowne wykorzystanie informacji publicznej.

Przy ustalaniu opłaty Urząd Miejski w Jaworznie brać będzie pod uwagę 
czynniki wpływające na koszt, czas przygotowania i przekazania informacji w sposób i formie określonej przez wnioskodawcę – są to w szczególności:

 • wynagrodzenie pracownika przygotowującego informacje,

 • zużycie materiałów potrzebnych do przygotowania informacji, 

 • koszt eksploatacji i amortyzacji urządzeń wykorzystanych do przygotowania informacji,

 • koszt przekazania informacji (np.: wysokość opłat poniesionych na rzecz poczty).

Wnioskodawca po otrzymaniu oferty może - w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania - złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. W przypadku otrzymania sprzeciwu, Prezydent Miasta Jaworzna w drodze decyzji rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat.

Odmowa


Odmowa ponownego wykorzystywania informacji publicznej następuje w przypadku gdy:

 • dostęp od informacji publicznej podlega ograniczeniom, o którym mowa w art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej lub w przepisach odrębnych ustaw,

 • ponowne wykorzystywanie informacji publicznej naruszy prawa własności intelektualnej przysługujące podmiotom trzecim.

 

 

Załącznik do pobrania:

1. wzór wniosku o ponowne wykorzystanie inf.publ.

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 02-09-2016 12:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-09-2016
Ostatnia aktualizacja: 16-09-2016 17:44